Vis studievalg

Utenlandsk utdanning

Dersom du har utdanningen din fra et land utenfor Norden må du som regel oppfylle noen tilleggskrav. Hvilke krav som må oppfylles avhenger av hva slags studium du ønsker å søke på. Enkelte studier har også tilleggskrav selv om du har utdanningen din fra et av de nordiske landene.

Hos Samordna Opptak finner du mer om å søke bachelor, lærerutdanning eller årsstudium med utenlandsk utdanning.

Ved opptak til videreutdanninger og master så er det krav om høyere utdanning (og av og til praksis) i tillegg til generell studiekompetanse. Se opptakskravene under hver enkelt studieprogram for detaljer. Fra enkelte land kreves det et år med høyere utdanning for å få generell studiekompetanse. Kravet til høyere utdanning kommer da i tillegg til det som kreves for å få generell studiekompetanse.

Til disse utdanningene må du dokumentere språkkrav, på samme måte som om du søker grunnutdanning. Du kan lese mer om dette i forskriftene våre.

Hvis det er konkurranse om plassene vurderes det om karakterene fra den utenlandsk utdanningen er like gode eller bedre enn det som kreves for søkere med norsk utdanning.