Vis studievalg

Studiestart, kan du ikke møte?

Nye studenter som ikke kan møte første studiedag må sende e-post til opptak@usn.no for å søke om utsatt studiestart. Utsatt studiestart er bekreftet når du får positivt svar. Uten slik avtale vil studenter som ikke møter ved registrering miste sin studierett på studiet.

Ved en til to- dagers utsettelse innvilges utsatt studiestart uten å konsultere fakultetet, ved utsettelse utover dette tar vi kontakt med fakultetet. De må da godkjenne fraværet. Gjør de ikke det så må du møte for å ikke miste plassen din.