Venteliste

Dersom vi har flere kvalifiserte søkere enn vi gir ut tilbud, kommer de resterende søkerne på venteliste.


Vi gir som regel ut flere tilbud enn vi har plasser. Dette betyr at det er rom for at mange kan takke nei uten at det blit tatt opp flere søkere fra ventelisten. Det er derfor ingen garanti for å få opptak, selv om du står høyt på ventelisten.

Du blir varslet dersom du får opptak. Det skjer ingen fortløpende oppdatering av ventelisten. Ventelisten blir bare automatisk oppdatert dersom vi sender ut eventuelle nye tilbud.

Vær obs på at dersom du får tilbud på et studium du har stått på venteliste på, vil et eventuelt tilbud du har fra før falle bort, selv om du har takket ja til det. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.

Det er mulig å rykke ned på ventelisten. Dersom dette skjer, er det som regel fordi det har skjedd en feil i saksbehandlingen av en annen søker. Ved ny saksbehandling har denne søkeren gått forbi deg i køen.

Vi vet at du som står på venteliste er veldig spent, men vi har ikke mer informasjon å gi utover det som står på denne siden. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan eller har tid til å spekulere i enkeltpersoners mulighet for å få opptak.