Vis studievalg

Venteliste

Dersom vi har flere kvalifiserte søkere enn vi gir ut tilbud, kommer de resterende søkerne på venteliste. Av erfaring vet vi at det alltid er et visst antall som takker nei til studieplass eller ikke møter ved studiestart. Derfor gir vi alltid ut flere tilbud enn vi har plasser, slik at du som er søker skal slippe å vente for lenge på svar.

Dette betyr at det er rom for at mange kan takke nei uten at vi trenger å ta opp flere søkere fra ventelisten. Det er derfor ingen garanti for å få opptak, selv om du står høyt på ventelisten.
Du blir varslet dersom du får opptak. Det skjer ingen fortløpende oppdatering av ventelisten. Ventelisten blir bare automatisk oppdatert dersom vi sender ut eventuelle nye tilbud.

Det er mulig å rykke ned på ventelisten. Dersom dette skjer, er det som regel fordi det har skjedd en feil i saksbehandlingen av en annen søker. Ved ny saksbehandling har denne søkeren gått forbi deg i køen.


Vi vet at du som står på venteliste er veldig spent, men vi har ikke mer informasjon å gi utover det som står på denne siden. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan eller har tid til å spekulere i enkeltpersoners mulighet for å få opptak.