Vis studievalg

Søknadsfrister

Vær oppmerksom på at frister på enkelte studier kan avvike noe fra det som står her. Da vil det som regel være oppgitt på studiets nettside.

16. januar: Vi åpner for søking til det lokale opptaket.

1. februar: Samordna Opptak åpner for søking til bachelorgrader, årsstudier og 5-årige masterstudier.

1. mars: Søknadsfrist for deg som søker gjennom Samordna Opptak på grunnlag av realkompetanse, utenlandsk utdanning eller særskilt vurdering, eller som søker om tidlig opptak. Vær obs på at dersom du søker på grunnlag av realkompetanse i lokalt opptak (mastere, videreutdanninger og forkurs/Y-vei/realfagskurs) er søknadsfristen 15. april.

20. mars: Siste frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 1. mars gjennom Samordna opptak.

15. april: Søknadsfrist for de fleste studier, både via Samordna Opptak og lokalt opptak. Vær obs på at noen studieprogram kan ha egne søknadsfrister. Dette vil fremkomme på studietilbudssiden.

5. mai: Søknadsweb stenger for dokumentopplasting for søkere til Tresemesterordningen, forkurs, realfagskurs og Y-vei.

10. mai: Siste frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 15. april gjennom Samordna opptak.

15. mai: Søknadsweb stenges for dokumentopplasting for alle søkere i det lokale opptaket.

ca 24. mai: første runde med svar sendes ut i det lokale opptaket.

26. mai: klokken 09.00 legges det ut ledige studieplasser i det lokale opptaket.

Juli: Runde to av svar i det lokale opptaket sendes ut. Endelig dato kommer senere.

1. juli: Siste frist for å omprioritere studieønskene dine på Samordna Opptak. Siste frist for å laste opp dokumentasjon.

19. juli: Liste offentliggjøres over ledige studieplasser på Samordna Opptak.

20. juli: Du får svar på søknaden din på Samordna Opptak. Du kan søke ledige studieplasser på Samordna Opptak.

26. juli: Frist for å svare på tilbud om opptak i hovedopptaket i Samordna Opptak.

1. september: Åpner for opptak til vår 2018 og opptak til engelskspråklige studieprogram.

1. november: Søknadsfrist for studier med oppstart vår 2018 for alle søkere.

24. november: Svar på opptak til studier med oppstart vår 2018.