Søknadsfrister og viktige datoer

Vær oppmerksom på at frister på enkelte studier kan avvike noe fra det som står her. Da vil det som regel være oppgitt på studiets nettside.

 

Samordna Opptak      Lokalt opptak
6. februar: åpner for søking 10. januar: de fleste studier åpner for søking
1. mars: søknadsfrist for deg som søker på grunnlag av realkompetanse, særskilt vurdering, eller søker om tidlig opptak.

1. mars: søknadsfrist industrimaster i Systems Engineering

                                                          

20. mars: siste frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 1. mars  
15. april: endelig søknadsfrist

1. april: søknadsfrist for øvrige industrimastere

15. april: søknadsfrist for alle andre studier

25. april: det åpnes for søking til enkeltemner i høstsemesteret

20. april: frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 15. april

24. mai: svar på søknad for alle studier utenom praktisk-pedagogisk utdanning

25. mai: det åpnes for søking til ledige studieplasser og masteremner

  1. juni: søknadsfrist for søking til enkeltemner i høstsemesteret
1. juli: frist for å omprioritere studieønskene dine. Siste frist for å ettersende dokumentasjon.

1. juli: ledige studieplasser stenger.

10. juli: svar på søknad praktisk-pedagogisk utdanning

19. juli: liste over ledige studieplasser offentliggjøres  
20. juli: du får svar på søknaden din. Du kan søke ledige studieplasser. 20. juli: det åpnes igjen for søking til ledige studieplasser og masteremner
24. juli: svarfrist på studietilbud gitt i hovedopptaket  
                                                            1. september: det åpnes for søking til studier som skal gå i vårsemesteret. Det åpnes for søking til engelskspråklige studieprogram.
 

1. november: søknadsfrist for studier som skal gå i vårsemesteret (dersom ikke annet er spesifisert på studietilbudssiden).

Midten av november: svar på søknad til studier som skal gå i vårsemesteret. Det åpnes for søking til ledige studieplasser og masteremner.