Søknadsfrister og viktige datoer

Vær oppmerksom på at frister på enkelte studier kan avvike noe fra det som står her. Da vil det som regel være oppgitt på studiets nettside.

.

OBS: datoene under var korrekte for 2018, og kan endres for 2019.

Samordna Opptak Lokalt opptak
1. februar: åpner for søking 1. februar: de fleste studier åpner for søking
1. mars: søknadsfrist for deg som søker på grunnlag av realkompetanse, særskilt vurdering, eller søker om tidlig opptak.

1. mars: søknadsfrist industrimaster

20. mars: siste frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 1. mars  
15. april: endelig søknadsfrist

15. april: endelig søknadsfrist

20. april: frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 15. april 25. april: det åpnes for søking til enkeltemner i høstsemesteret
  24. mai, tidligopptak: svar på søknad for alle studier utenom praktisk-pedagogisk utdanning
  25. mai: det åpnes for søking til ledige studieplasser og masteremner
  1. juni: søknadsfrist for søking til enkeltemner i høstsemesteret
1. juli: frist for å omprioritere studieønskene dine. Siste frist for å ettersende dokumentasjon.

1. juli: ledige studieplasser stenger i tre uker.

1. juli: betinget tilbud: frist for å dokumentere opptakskravet.

10. juli, hovedopptak: svar på søknad praktisk-pedagogisk utdanning, og endelig svar/etterfylling for resterende studier

19. juli: liste over ledige studieplasser offentliggjøres  
20. juli: du får svar på søknaden din. Du kan søke ledige studieplasser. 20. juli: det åpnes igjen for søking til ledige studieplasser og masteremner
24. juli: svarfrist på studietilbud gitt i hovedopptaket  
                                                            1. september: det åpnes for søking til studier som skal gå i vårsemesteret. Det åpnes for søking til engelskspråklige studieprogram.
 

1. november: søknadsfrist for studier som skal gå i vårsemesteret (dersom ikke annet er spesifisert på studietilbudssiden).

Midten av november: svar på søknad til studier som skal gå i vårsemesteret. Det åpnes for søking til ledige studieplasser og masteremner.