Søknadsfrister og viktige datoer

Vær oppmerksom på at frister på enkelte studier kan avvike noe fra det som står her. Da vil det som regel være oppgitt på studiets nettside.

 

Samordna opptak Lokalt opptak
1. februar: åpner for søking 1. februar: de fleste studier åpner for søking
1. mars: søknadsfrist for deg som søker på grunnlag av realkompetanse, særskilt vurdering, eller søker om tidlig opptak.

17. mars: søknadsfrist industri- og næringsmaster

20. mars: siste frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 1. mars  
15. april: endelig søknadsfrist

15. april: endelig søknadsfrist

  15. april: Frist for opplasting av dokumentasjon
20. april: frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 15. april 25. april: det åpnes for søking til enkeltemner i høstsemesteret (grunnstudier)
  24. mai: tidligopptak: svar på søknad for alle studier.
  25. mai - 20. juni: det åpnes for søking til ledige studieplasser og masteremner
1. juli: frist for å omprioritere studieønskene dine. Siste frist for å ettersende dokumentasjon.

1. juli: søkere med betinget tilbud: frist for å dokumentere utdanning som avsluttes vårsemesteret

  10. juli: hovedopptak: endelig svar/etterfylling for resterende studier
19. juli: liste over ledige studieplasser offentliggjøres  
20. juli: du får svar på søknaden din. Du kan søke ledige studieplasser.  
24. juli: svarfrist på studietilbud gitt i hovedopptaket 1. august: Ledige studieplasser åpner igjen
20. august: Siste dato for Ledige studieplasser 20. august: Siste dato for Ledige studieplasser
                                                            1. oktober: det åpnes for søking til studier som skal gå i vårsemesteret og det åpnes for søking til engelskspråklige studieprogram.
 

1. november: søknadsfrist for studier som skal gå i vårsemesteret (dersom ikke annet er spesifisert på studietilbudssiden).

Midten av november: svar på søknad til studier som skal gå i vårsemesteret. Det åpnes for søking til ledige studieplasser og masteremner.