Søknadsfrister og viktige datoer

Vær oppmerksom på at frister på enkelte studier kan avvike noe fra det som står her. Da vil det som regel være oppgitt på studiets nettside.

Informasjon om publisering av det lokale opptaket.

 

Samordna Opptak      Lokalt opptak
  10. januar: de fleste studier åpner for søking
6. februar: åpner for søking  
1. mars: søknadsfrist for deg som søker på grunnlag av realkompetanse, særskilt vurdering, eller søker om tidlig opptak.

1. mars: søknadsfrist industrimaster i Systems Engineering

                                                          

20. mars: siste frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 1. mars  
15. april: endelig søknadsfrist

1. april: søknadsfrist for øvrige industrimastere

15. april: søknadsfrist for alle andre studier

20. april: frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 15. april 25. april: det åpnes for søking til enkeltemner i høstsemesteret
  24. mai, tidligopptak: svar på søknad for alle studier utenom praktisk-pedagogisk utdanning
  25. mai: det åpnes for søking til ledige studieplasser og masteremner
  1. juni: søknadsfrist for søking til enkeltemner i høstsemesteret
1. juli: frist for å omprioritere studieønskene dine. Siste frist for å ettersende dokumentasjon.

1. juli: ledige studieplasser stenger i tre uker.

1. juli: betinget tilbud: frist for å dokumentere opptakskravet.

10. juli, hovedopptak: svar på søknad praktisk-pedagogisk utdanning, og endelig svar/etterfylling for resterende studier

19. juli: liste over ledige studieplasser offentliggjøres  
20. juli: du får svar på søknaden din. Du kan søke ledige studieplasser. 20. juli: det åpnes igjen for søking til ledige studieplasser og masteremner
24. juli: svarfrist på studietilbud gitt i hovedopptaket  
                                                            1. september: det åpnes for søking til studier som skal gå i vårsemesteret. Det åpnes for søking til engelskspråklige studieprogram.
 

1. november: søknadsfrist for studier som skal gå i vårsemesteret (dersom ikke annet er spesifisert på studietilbudssiden).

Midten av november: svar på søknad til studier som skal gå i vårsemesteret. Det åpnes for søking til ledige studieplasser og masteremner.