Spesielle opptakskrav

Enkelte av våre studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Her finner du en oversikt over disse.


Generell studiekompetanse

Du har generell studiekompetanse dersom du har en av følgende:

 • Fullført og bestått treårig videregående skole, på en linje som gir generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått yrkesfaglig videregående skole, tatt fag/svennebrev, og tatt studiekompetansefagene du mangler
 • Fullført toårig yrkesfaglig videregående skole og tatt ettårig påbygning til studiespesialisering (allmennfaglig påbygning i Reform 94)
 • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har minst 5 års utdanning eller praksis, og har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene. Mer om 23/5-reglen.
 • Du har avsluttet en høyere utdanning på minst ett års varighet. Merk at dette må være et fullført og bestått studium. Avbrutte studier (første året av en bachelorgrad eller lignende) gir ikke generell studiekompetanse. Merk at høyere utdanning kun gir generell studiekompetanse dersom du ble tatt opp til utdanningen på grunnlag av en unntaksregel som for eksempel realkompetanse. Dersom du har generell studiekompetanse fra videregående skole er vi pålagt å bruke dette.

Har du ikke generell studiekompetanse, men fyller minst 25 år i opptaksåret kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.

HING

For å kvalifisere må du ha:

 • Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1 eller
 • 1-årig forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning eller
 • 2-årig teknisk fagskole (spesielle regler gjelder)

LÆRER

For å kvalifisere til faglærer må du dokumentere:

 • generell studiekompetanse
 • minst 35 skolepoeng (alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning teller ikke med i skolepoengene)
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i Norsk (393 timer)
 • gjennonsmittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LÆREAL

For å kvalifisere må du ha:

 • generell studiekompetanse
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer i KL)
 • minst 35 skolepoeng (alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning teller ikke med i skolepoengene)
 • matematikk R1 (eller S1 og S2) og,
 • enten matematikk R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjonsteknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2

LÆRMA4

For å kvalifisere til det nye lærerkravet må du dokumentere:

 • generell studiekompetanse
 • minst 35 skolepoeng (alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning teller ikke med i skolepoengene)
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
 • gjennonsmittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer), minst 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer), kan du få tilbud om forkurs for å dekke det nye karakterkravet i matematikk.

MARTE

Du må ha generell studiekompetanse (GENS) eller bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

MATRS

Du må ha generell studiekompetanse og i tillegg matematikk R1 eller matematikk S1 og S2.

NO3MA3

Du må ha generell studiekompetanse og dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

REALFA

Du må ha generell studiekompetanse og matematikk R1 eller matematikk S1 og S2. I tillegg må du ha en av følgende:

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2