Slik søker du videreutdanning og masterprogrammer - Søknadsweb

Søknad til våre masterprogrammer og videreutdanninger i lokalt opptak søkes gjennom SøknadsWeb. SøknadsWeb er en nettbasert tjeneste hvor du registrerer din søknad, laster opp dokumentasjon og registrerer ditt svar når resultat av opptak publiseres.


SøknadsWeb - trinn for trinn

Ved førstegangs pålogging må du lage din egen personlige pin-kode som du benytter hver gang du logger deg på SøknadsWeb. Hvis du har vært student eller søkt tidligere kan det være at du ikke får registrert ny kode. Du kan få tilsendt den gamle ved å trykke på knappen for glemt pinkode. Dersom dette ikke fungerer kan du ta kontakt med Seksjon for opptak.

  1. Velg ønsket språk
  2. Registrer personinformasjon.
  3. Velg opptakstype
  4. Registrer søknadsalternativ.
  5. Last opp dokumentasjon i henhold til opptakskravet/informasjon du får på Søknadsweb.
  6. Det er viktig at du sjekker at du har fått en kvitteringsmail etter at søknaden er fullført i SøknadsWeb. Hvis du ikke har mottatt denne må du først sjekke spam-filteret i din e-post, deretter kontakte oss hvis du ikke finner denne. Dette er eneste kvittering du får på at du har søkt og at du er registrert som søker.
  7. Sjekk din e-post regelmessig underveis i søknadsprosessen. All informasjon blir sendt elektronisk. Husk også å sjekke søppelpost.
  8. Svar på studietilbud eller ventelisteplass innen angitt frist. Hvis du ikke svarer innen fristen mister du studie- eller ventelisteplassen.

Videoguide

Slik registrerer du din søknad i søknadsweb:

 

Betalings- og oppdragsstudier (etter- og videreutdanning)

Disse studiene skal søkes via EVUweb.