Betinget tilbud i lokalt opptak

Dersom du ikke er ferdig med utdanningen som kreves for at du skal være kvalifisert for opptak, vil du kunne få et betinget tilbud.


Et betinget tilbud er et foreløpig tilbud som gis på betingelse av at du fullfører utdanningen det er krav om innen en frist. Dersom du ikke fullfører utdanningen og dermed ikke oppfyller opptakskravene vil tilbudet om studieplass bli trukket tilbake. Frist for å dokumentere fullført utdanning er 1.juli for studiestart høst og 10. januar for studiestart vår. 

Poengberegning:

Din poengsum beregnes av karakterer i hittill fullførte emner. Eventuelle tilleggspoeng legges til dine karakterpoeng.

Karakterer som oppnås i det siste semesteret vil bli tatt med i beregningen så snart de er gjort tilgjengelige for oss.

Har du søkt på et studieprogram som krever karakter C eller bedre?
Søkere som avslutter utdanning i vårsemesteret og som ikke har karaktergjennomsnitt på C eller bedre, er ikke kvalifisert for opptak. Vi vil imidlertid etterkvalifisere søkere som likevel oppnår et snitt på C eller bedre når vårsemesteret er fullført.