Relevante fagbrev elektroingeniør – Elkraftteknikk/Informatikk og automatisering

Fagbrevet må bygge på relevant toårig yrkesfaglig utdanning og læretid i bedrift for at du skal være kvalifisert for opptak via Y-veien. Har du fagbrev som ikke er oppgitt i tabellen, må du vurderes individuelt.

Fagbrev etter Kunnskapsløftet (2006)

Fagbrev før Kunnskapsløftet

Fagbrev fra utdanningsprogrammet
Elektrofag

 

Automatisering

 • Automatiseringsfaget
  (må ha VG1 Elektrofag)
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Tavlemontørfaget
 • Viklerfaget

Data og elektronikk

 • Dataelektroniker
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Romteknologi
 • Telekommunikasjonsmontørfaget

Elenergi

 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget

Flyfag

 • Avionikerfaget
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget

Kulde- og varmepumpeteknikk

 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
  (må ha VG1 - Elektrofag)

Fagbrev fra utdanningsprogrammet
Service og samferdsel
IKT-servicefag

 • IKT-servicefag (må ha VG1 - Elektrofag)

Studieretning kan velges uavhengig av fagbrev
(med bakgrunn i elektro grunnkurs):

 • Automatiker
 • Automatikkmekaniker (må ha elektro grunnkurs)
 • Avionikk
 • Elektriker
 • Elektromotor- og transformatorreparatør
 • Elektrooperatør
 • Energimontør
 • Energioperatør
 • Flyteknikk
 • Heismontør
 • IKT-driftsoperatør (må ha elektro grunnkurs)
 • Produksjonselektroniker
 • Romteknologi
 • Serviceelektroniker
 • Signalmontør
 • Tavlemontør
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Togelektriker