Søknad om overgang til USN

Er du student med aktiv studierett på et studieprogram ved Universitetet i Sørøst-Norge (intern søker) eller ved en annen institusjon (ekstern søker), kan du søke overgang til et tilsvarende studieprogram ved USN. Søknadsfristen er 1. mars.

Du kan ikke søke ekstern overgang (fra en annen institusjon til USN) til 1.studieår. Du kan heller ikke søke intern overgang til 1. studieår på studieprogram hvor det var konkurranse om plassene.   

Følgende regler gjelder for overgang:

 1. Du må ha aktiv studierett på et tilsvarende studieprogram
 2. Søknader om overgang behandles på hvert enkelt fakultet.
 3. Du må senest innen studiestart dokumentere å ha fullført kvalifiserende utdanning for å kunne begynne i det studieåret som du søker overgang til.

Det er ikke alle studieprogram du kan søke overgang til. Dersom du ikke kan søke overgang til ditt studium, eller du ikke kvalifiserer til å søke om overgang, kan du søke opptak til 1. studieår via Samordna opptak innen ordinær søknadsfrist. Dersom du får tilbud om studieplass på studiet du ønsker å fortsette på, kan du søke du om fritak fra eksamen som er avlagt ved annet studiested.

Det er ikke mulig å søke overgang til bachelor i sykepleie, verken for interne eller eksterne søkere.

Hva må du legge ved søknaden?

Du må sende følgende vedlegg fra nåværende høgskole/universitet: Bekreftelse på aktiv studierett, studieplan, emnebeskrivelse, oversikt over studiemodell og karakterutskrift. For studier med praksis må gjennomført praksis dokumenteres.

Overgang til grunnskolelærerutdanningen

Overgang til 4. og 5. studieår – Femårig grunnskolelærerutdanning 2023/24 

I retningslinjene til femårig grunnskolelærerutdanning (GLU) ved USN er det lagt til rette for å søke om overgang etter tredje studieår, jmf. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10.trinn, §2.1. Overgang kan kun søkes til 4. og 5. året samlet. 

I vurderingen om overgang vil følgende bli vektlagt: 

 • ledig plass på kullet og fagene ved USN 
 • alle fag og praksis fra 1., 2. og 3. studieår må være fullført og bestått 

Informasjon om studiets oppbygging og studie- og emneplaner: 

Informasjon om masterdelen – 4. og 5. året 

Organiseringen av masterdelen er ulik, basert på om du velger master i et undervisningsfag/ begynneropplæring eller master i profesjonsrettet pedagogikk eller master i spesialpedagogikk. 

Vi har en nettside for studenter og ansatte ved grunnskolelærerutdanningen. Les relevant informasjon om 4. og 5.året ved USN under fanen “Fagvalg”.

Mastermodellene

 • Master i Matte 
 • Master i KRLE  
 • Master i Naturfag  
 • Master i Samfunnsfag 
 • Master i Kroppsøving Master i Begynneropplæring 

  

4. studieår: 

 • 30 stp. pedagogikk 
 • 30 stp. masterfag 
 • 30 dager praksis 

  

  

  

5.  studieår: 

 • 15 stp. vitenskapelig metode 
 • 45 stp. masteroppgave 
 • Master i Norsk 
 • Master i Engelsk 

  

  

  

4.  studieår:  

 • 30 stp. pedagogikk 
 • 30 stp. masterfag 
 • 30 dager praksis 

  

5.  studieår: 

 • 15 stp. vitenskapelig metode 
 • 30 stp. masteroppgave 
 • 15 stp. masterfag norsk/engelsk 
 • Master i Profesjonsrettet pedagogikk (PP) 

4.  studieår:  

 • 30 stp. pedagogikk 
 • 30 dager praksis 
 • 30 stp fordypning i et undervisningsfag på 60 stp fra 1-3. trinn. 1-7. trinn kan også velge begynneropplæring som undervisningsfag. 

* før opp ønsket undervisningsfag på 30 stp i høstsemesteret 4. trinn i søknadsskjemaet. Se i tabellen under for hvilken campus faget går ifra. 

5.  studieår: 

 • 15 stp. vitenskapelig metode 
 • 30 stp. masteroppgave 
 • 15 stp. masteremne i PP 
 • Master i Spesialpedagogikk 

4.  studieår:  

 • 30 stp. pedagogikk 
 • 30 dager praksis 
 • 30 stp fordypning i et undervisningsfag på 60 stp fra 1-3. trinn. 1-7. trinn kan også velge begynneropplæring som undervisningsfag. 

* før opp ønsket undervisningsfag på 30 stp i høstsemesteret 4. trinn i søknadsskjemaet. Se i tabellen under for hvilken campus faget går ifra. 

5.  studieår: 

 • 15 stp. vitenskapelig metode 
 • 30 stp. masteroppgave 
 • 15 stp. masteremne i spes.ped 

 

 Undervisningsform og masterfag​

Masterfaget går i hovedsak fra et av de fire campusene ved USN som tilbyr grunnskolelærerutdanning. Det vil være samlinger også ved andre campus på enkelte masterfag. Se tabell nedenfor.  

MASTERFAG FORDELT PÅ CAMPUS 

Drammen 
 • Engelsk (1-7 og 5-10) 
 • KRLE (5-10) 
 • Matematikk (1-7)  * samlinger også i Vestfold. 
 • Matematikk (5-10)
 • Samfunnsfag (1-7 og 5-10) *samlinger også på Notodden. 
 • Profesjonsrettet pedagogikk (1-7 og 5-10) *samlinger også på Notodden.  
 • Spesialpedagogikk (1-7 og 5-10)

Notodden 

 • Profesjonsrettet pedagogikk (1-7 og 5-10) *samlinger også i Drammen 
 • Kroppsøving (1-7 og 5-10) *samlinger også i Vestfold 
 • Samfunnsfag (1-7 og 5-10) *samlinger også i Drammen 
 • Naturfag (5-10) 
 • Kunst og håndverk (1-7 og 5-10)
Porsgrunn 
 • Spesialpedagogikk (1-7 og 5-10) 
 • Begynneropplæring (1-7)
Vestfold 
 • Norsk (1-7 og 5-10) 
 • Matematikk (1-7) * samlinger også i Drammen 
 • Naturfag (1-7)
 • Kroppsøving (1-7 og 5-10) *samlinger også på Notodden 

Pedagogikk, vitenskapelig metode og praksis går ved alle campusene. ​​​

 

Undervisningsformen er nett- og samlingsbasert for alle masterfagene. I nett- og samlingsbaserte studier foregår undervisningen både på fysiske samlinger på campus og gjennom faste nettundervisningsdager på nett. Samlings- og timeplan for H23 blir publisert i løpet at våren på denne nettsiden

Pedagogikk (PEL), vitenskapelig metode og praksis er obligatorisk fag og gjennomføres ved alle campus (grunncampus). Campus Drammen, Porsgrunn og Vestfold har campusbasert undervisning i PEL og vitenskapelig metode. Campus Notodden har nett- og samlingsbasert undervisning i disse fagene. 

Denne organiseringen gir deg to alternativer (se søknadsskjema): 

 • Ønsker du å følge både masterfaget, PEL, vitenskapelig metode og praksis ved samme campus? 

eller 

 • Ønsker du å følge PEL, vitenskapelig metode og praksis ved en campus. Og i tillegg ta masterfaget nett- og samlingsbasert ved et annet campus? 

Kontakt oss: 

postmottak@usn.no / sentralbord 31 00 80 00 

Dersom du ønsker å søke intern overgang til et annet campus ved USN, skal du benytte dette skjemaet.

Slik søker du overgang til USN

Last ned, fyll ut og send inn dette skjemaet

Dette skjemaet skal kun brukes dersom du er ekstern søker, altså ikke student ved USN allerede.

keyboard_backspace Skal du søke overgang til 4. og 5. året i vår grunnskolelærerutdanning skal du benytte dette skjemaet.

 

Opptak til 2. år

Det er mulig å søke opptak direkte til 2. året på flere av våre studier mellom 1. februar og 15. april. Vi har kun opptak til 2. året med oppstart i høstsemesteret. Her finner du en oversikt over studier som har opptak til 2. året.

Retningslinjer for opptak til 2. og 3. året (.pdf)

Se også vår liste over ledige studieplasser.