Jeg avslutter utdanning til våren, hva gjør jeg da?

Du som har søkt via Samordna Opptak må ettersende vitnemål eller kompetansebevis innen 1. juli. Du trenger ikke ettersende vitnemål dersom du får elektronisk vitnemål, det får vi inn automatisk.

 

Du som har søkt via Søknadsweb vil antakelig få svar på søknaden din før du har fullført vårsemesteret.  Dersom du får tilbud om studieplass eller venteliste, vil dette mest sannsynlig være på betingelse av at du fullfører utdanningen din, og evt. oppfyller visse fagkrav. Hvilke krav som gjelder deg vil være spesifisert i brevet du får med svar på søknad.  Du har frist frem til 1. juli til å dokumentere at betingelsen(e) er oppfylt.

Siden vi behandler søknaden din før du har avsluttet utdanningen, blir du foreløpig rangert på bakgrunn av resultater fullført til og med forrige høstsemester. Hvis du får plass på venteliste, vil poengsummen din bli justert i juli når vi får tilgang til den fullførte utdanningen din. Det samme vil gjelde dersom du avslutter utdanning som vil gi tilleggspoeng.