Jeg avslutter utdanning til våren, hva gjør jeg da?

Dersom du har søkt via Samordna Opptak, må du ettersende vitnemål eller kompetansebevis innen 1. juli. Du trenger ikke ettersende vitnemål dersom du får elektronisk vitnemål, det får vi inn automatisk.

 

Dersom du har søkt via USN Søknadsweb, vil du antakelig få svar på søknaden din før du har fullført vårsemesteret. Du vil mest sannsynlig få et svar med betingelse om at du fullfører utdanningen din, og evt. oppfyller visse fagkrav. Du har frist frem til den 1. juli til å dokumentere betingelsen som er oppgitt i eposten du mottar med resultat av opptaket.

Når vi behandler søknaden din før du har avsluttet utdanningen din, blir du foreløpig rangert på bakgrunn av resultater fullført til og med forrige høstsemester. Hvis du får plass på venteliste, vil poengsummen din bli justert i juli når vi får tilgang til den fullførte utdanningen din. Det samme vil gjelde dersom du avslutter utdanning som vil gi tilleggspoeng.