Jeg står på venteliste, hva nå?

Du har kommet på venteliste fordi vi hadde flere kvalifiserte søkere enn vi hadde studieplasser. Du kan takke ja til å stå på venteliste og samtidig takke ja til tilbud om studieplass på lavere prioritet.

Det er viktig at du forstår konsekvensen av å takke ja til venteliste dersom du har takket ja til et tilbud på lavere prioritet: 

Får du tilbud på et studium du har stått på venteliste på, vil et eventuelt tilbud du har fra før falle bort, selv om du har takket ja til det. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.

 

Har du søkt via USN Søknadsweb?

Ventelisteplasseringer vil bli fortløpende oppdatert og synlig i USN Søknadsweb. Vi oppgir ikke disse på telefon og e-post.