PPU - Opptakskrav

Opptakskravene til praktisk-pedagogisk utdanning er omfattende, og hver fordypning har egne fagkrav. Du som skal søke studiet må sette deg inn i opptakskravene til fordypningen du ønsker.


Alle søkere til PPU ved USN må ha minst 60 studiepoeng høyere utdanning som oppfyller fagkravene til et fag vi tilbyr didaktikk i. 

I tillegg må alle søkere ha en av følgende¹:

  • en mastergrad, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • en bachelorgrad i praktisk-estetiske fag (feks. idrett/kroppsøving, friluftsliv, musikk, kunst- og håndverk) hvor det inngår en fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Det er krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden (det kreves et rent C-snitt eller minst 30 poeng etter vår omregning). Søkere med denne typen utdanning er kvalifisert til å søke fram til og med opptaket i 2024, deretter vil denne unntaksordningen fjernes, og det vil bli krav om at et av de to punktene over er oppfylt.

¹ Forenklet oversikt. For fullstendig og komplett oversikt over opptakskrav til PPU, se §6 i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

Søkere med utenlandsk utdanning kan få opptak på PPU, men må dekke krav til engelsk og norsk. Mastergrader fra utlandet kan godtas selv om omfanget er noe lavere enn norske mastergrader.

Fagkrav innenfor fagområdene