Poengberegning: Forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning

Hovedtrekk ved poengberegning ved opptak til forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning.


Gruppe A (yrkesfag)

Søkere i gruppe A rangeres etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres etter en skjønnsmessig vurdering.

Gruppe B (praksis)

Søkere i gruppe B vurderes etter individuell vurdering.

Gruppe C (generell studiekompetanse)

Søkere i gruppe C rangeres etter karakterpoengene som gir generell studiekompetanse.

Har du/får du generell studiekompetanse anbefales det sterkt at du leser om tilbudene Realfagskurs og TRES.

For alle

Det gis 3 tilleggspoeng til søkere som har fagbrev.