Poengberegning: Videreutdanninger med krav om praksis

Hovedtrekk ved poengberegning ved opptak til videreutdanninger med krav om praksis.


Karakterpoeng

Karaktersnittet omregnes til poeng slik: A=50, B=40, C=30, D=20, E=10.

Snittet ditt vektes ut fra antall studiepoeng. (Eksempel: Et emne på 20 studiepoeng er dobbelt så mye verdt som et emne på 10 studiepoeng.)

+ Utdanningspoeng

Du får 3 utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng). Maksimalt får du 12 utdanningspoeng.

+ Praksispoeng

På studier med krav om praksis får du 4 poeng per år med praksis utover minstekravet. Maks 20 poeng.

= Konkurransepoeng

Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng og eventuelle andre poeng.