Omregningstabell for karakterpoeng

Karakterpoeng gis etter følgende skala (omregningstabell fra Universitets- og høgskolerådet):

Karakterpoeng 50 40 30 20 10
Bokstavkarakterer A B C D E
Tallkarakterer 1.0 - 2.2 2.3 - 2.5 2.6 - 2.7 2.8 - 3.0 3.1 - 4.0
Eldre karakterskala S Mtf Tf Ng  

Vurdering bestått eller godkjent regnes ikke inn i poengberegningen.