Poengberegning: PPU

Her finner du informasjon om hvordan søknader til praktisk-pedagogisk utdanning poengberegnes. Merk at det er forskjell på hvordan søknader rangeres til heltid og deltid.


Det kan bli konkurranse om plassene på enkelte av våre praktisk-pedagogisk utdanninger.

Rangering av de forskjellige søkergruppene til PPU:

  1. Gjelder kun PPU-deltid: Søkere som har hatt en undervisningsstilling for trinn 5-13 (fra femte trinn og ut videregående) eller i voksenopplæringen i løpet av de siste tre årene. Stillingen må tilsvare minst ett år fulltid til sammen i løpet av de tre siste årene.
  2. Søkere med mastergrad.
  3. Søkere som oppfyller minst to fagkrav til undervisningsfag som USN tilbyr.
  4. Øvrige kvalifiserte søkere (etter karakterpoeng).

Søkere som ikke kan dokumentere yrkespraksis og søkere til PPU-heltid blir rangert i henhold til pkt. 2-4 i oversikten over.

Har du søkt på PPU-DELTID, last opp dokumentasjon på relevant yrkespraksis i nettsøknaden din for å få bli rangert i gruppe 1. Det gis kun uttelling for yrkespraksis dersom du har jobbet ett år eller mer i en undervisningsstilling innenfor de tre siste årene i skolen på 5. - 13. trinn, eller i voksenopplæringen. Til de praktisk-estetiske fagdidaktikkene kan også kulturskole godkjennes. Yrkespraksis dokumenteres med arbeidsattest som angir start- og sluttdato, stillingsprosent, og yrkestittel. Arbeidskontrakt og utskrift fra nett er ikke gyldig dokumentasjon. All annen praksis, og praksis som er eldre enn tre år, er ikke relevant, og skal ikke lastes opp.

Poengberegning

Konkurransen innenfor de ulike gruppene skjer på bakgrunn av karaktersnittet. Til de praktisk-estetiske fagdidaktikkene regner vi et vektet snitt fra bachelorgraden. Til fagdidaktikkene med krav om mastergrad, bruker vi de 60 studiepoengene som dekker fagkravet og de 120 beste studiepoengene fra din øvrige utdanning. 

Karaktersnittet omregnes til poeng slik: A=50, B=40, C=30, D=20, E=10.

Snittet ditt vektes ut fra antall studiepoeng. Eksempel: Et emne på 20 studiepoeng er dobbelt så mye verdt som et emne på 10 studiepoeng.

(Søkere med bachelorgrad i praktisk-estetiske fag har unntak fra kravet om master, hvis de har et rent C-snitt. Et rent C-snitt tilsvarer minst 30 karakterpoeng.)

I tillegg til denne poengsummen, gis det poeng for mastergrad og dersom man kvalifiserer til to fagdidaktikker. På deltidsstudiet kan man også få ekstra poeng for relevant yrkespraksis.

Følgende tabell viser hva slags poeng som gis til de forskjellige studiene:

Heltid

Deltid

Poeng

--------

Undervisningsstilling

400

Master

Master

200

To fagdidaktikker

To fagdidaktikker

100

Karakterpoeng

Karakterpoeng

30 (for eksempel)


Eksempel 1:
Du har dokumentert arbeidspraksis, har mastergrad og kvalifiserer til én fagdidaktikk. 230 poeng på heltid, 630 poeng på deltid.

Eksempel 2:
Du har bachelorgrad i praktisk-estetiske fag og kvalifiserer til to fagdidaktikker. Ingen poeng for mastergrad og undervisningsstilling. 130 poeng på heltid og deltid.

Eksempel 3:
Du har bachelorgrad i praktisk-estetiske fag, og kvalifiserer til én fagdidaktikk. 30 poeng på heltid og deltid.

Eksempel 4:
Du har dokumentert arbeidspraksis, har mastergrad og kvalifiserer til to fagdidaktikker. 330 poeng på heltid, 730 poeng på deltid.

Se for øvrig Forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.