PPU - Opptakskrav

I 2019 ble det innført nye regler for opptak til PPU.


Alle søkere til PPU ved USN må ha minst 60 studiepoeng høyere utdanning som oppfyller fagkravene til et fag vi tilbyr didaktikk i. 

I tillegg må alle søkere ha en av følgende¹:

  • en mastergrad, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • en bachelorgrad i praktisk-estetiske fag (feks. idrett/kroppsøving, friluftsliv, musikk, kunst- og håndverk) hvor det inngår en fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Det er krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden (det kreves et rent C-snitt eller minst 30 poeng etter vår omregning). Unntaket fra kravet om master gjelder til og med våren 2025.
  • *

¹ Forenklet oversikt. For fullstendig og komplett oversikt over opptakskrav til PPU, se §6 i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

Søkere med utenlandsk utdanning kan få opptak på PPU, men må dekke krav til engelsk og norsk. Mastergrader fra utlandet kan godtas selv om omfanget er noe lavere enn norske mastergrader.

Fagkrav innenfor fagområdene