Studier med minstekrav/fagkrav for søkere med grunnlag i realkompetanse eller dispensasjon

Noen studier har minstekrav/fagkrav som gjelder for alle søkere. Disse er absolutte og gjelder også desom du søker på grunnlag av realkompetanse, eller om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.


Tabellen viser hvilke studier som har fag- og praksiskrav krav for søkere med grunnlag i realkompetanse eller dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse. For studier som ikke står i tabellene er det kun basiskravene som gjelder.

Merk at dersom et studium har spesielle opptakskrav, for eksempel krav om snittkarakter i spesielle fag, må du oppfylle disse kravene selv om du søker på grunnlag av realkompetanse eller om dispensasjon.

Fag- og praksiskravene kommer i tillegg til basiskravene som gjelder for deg som søker med grunnlag i realkompetanse.

Studieprogram                           

Fag- og praksiskrav: (timetall gjelder Kunnskapsløftet)

Arkitektonisk lysdesign Matematikk på nivå med videregående opplæring

Barnehagelærer

Bestått matematikk fra Vg1 (KL) eller GK (R-94)

Minimum 3 år barnehagepraksis*

Lærerutdanning (grunnskolelærer, lektor og faglærer) Kravet om skolepoeng kan ikke realkompetansevurderes

Engelsk

140 timer engelsk

Ingeniør

Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1 (spesielle opptakskrav HING)

Ingeniør: Tresemesterordningen

224 timer matematikk

IT og informasjonssystemer

224 timer matematikk

Jus

Matematikk på nivå med videregående opplæring

Marinteknisk drift

224 timer matematikk

Natur- og miljøfag

140 timer naturfag

Nautikk

224 timer matematikk

Norsk

393 timer norsk

Optometri

224 timer matematikk

Radiograf

224 timer matematikk

Realfagskurs 224 timer matematikk
Siviløkonom Matematikk R1 (eller S1 og S2)

Skipsfart og logistikk

224 timer matematikk

Spansk

112 timer spansk

Spesialpedagogikk

Matematikk og samfunnsfag på nivå med videregående opplæring

Statsvitenskap

Matematikk på nivå med videregående opplæring

Sykepleier

- Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer).

- Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer). Kan også dekkes med et av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

- Karakterkravene kan ikke realkompetansevurderes.

Vernepleier

Bestått matematikk fra Vg1 (KL) eller GK (R-94)

Økonomisk-administrative utdanninger:
- Eiendomsmegling
- Forretningsjus og økonomi
- Innovasjon og entreprenørskap

- Markedsføringsledelse
- Internasjonal markedsføring og reiseliv
- Økonomi og ledelse

224 timer matematikk

 

*Praksiskrav gjelder kun deg som søker på grunnlag av realkompetanse. Du må dokumentere arbeid fra barnehage, disse tre årene kan ikke dekkes av relevant utdanning.