Y-vei – opptaksregler

For å være kvalifisert for opptak til Y-vei, må du ha en relevant toårig videregående skole og relevant fagbrev.


Ta y-veien på USN!

Det er mulig å søke opptak selv om du ikke har tatt fagbrevet ennå, men du må bestå fagprøven/svenneprøven innen studiestart.

Relevante fagbrev:

Søkere som ikke har hatt læretid i bedrift, men har tatt "fagbrev i skole" er kun kvalifisert hvis de i tillegg har 12 måneder relevant praksis etter fullført fagbrev. Dette fordi "fagbrev i skole" har kortere læretid enn de som tar fagbrev i bedrift (som regel et år kortere tid).

Dersom du har fagbrev som praksiskandidat er du ikke kvalifisert for Y-vei. Grunnen til dette er at du som praksiskandidat ikke har den vanlige teoridelen som andre andre kandidater med fagbrev har.

Det er ikke nødvendig å ha forkurs, fagskole, sommerkurs eller lignende for å være kvalifisert til Y-vei. Du trenger heller ikke ha generell studiekompetanse.

Poengberegning

Det er karakterene fra videregående skole som utgjør grunnlaget for poengberegningen. Alle karakterene fra vitnemålet skal regnes med, både for toårige og treårige linjer. Du kan få tilleggspoeng for militærtjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning.

Studieplassene fordeles i to kvoter. 50 prosent av plassene fordeles først i førstegangskvoten. Alle som ikke får opptak i den kvoten konkurrerer om de resterende plassene i ordinær kvote. Dersom flere søkere får lik poengsum, rangeres søkere med "Meget godt bestått" på fagbrevet foran søkere med "Bestått".

1) Førstegangsvitnemålskvoten er for søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som har fullført videregående skole på normal tid. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av skolepoengene dine (snittet ditt fra videregående skole ganget med 10).

2) I ordinær kvote konkurrerer du med skolepoengene dine og eventuelle tilleggspoeng.