Poengberegning: Master

Hovedtrekk ved poengberegning ved opptak til masterstudier.

Utregning av konkurransepoeng:

Konkurransepoeng = Karakterpoeng + utdanningspoeng + praksispoeng
 

Karakterpoeng

Karaktersnittet omregnes til poeng slik: A=50, B=40, C=30, D=20, E=10.

Snittet ditt vektes ut fra antall studiepoeng. (Eksempel: Et emne på 20 studiepoeng er dobbelt så mye verdt som et emne på 10 studiepoeng.)

Utdanningspoeng

Du får 1 utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng). Maksimalt får du 4 utdanningspoeng.

Praksispoeng

På studier med krav om praksis får du 2 poeng per år med praksis utover minstekravet. Maks 10 poeng. (Er det ikke krav om praksis får du ingen praksispoeng)

Konkurransepoeng

Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng og eventuelle andre poeng.

C-krav

Det er fra og med 1. januar 2024 ikke C-krav for opptak til erfaringsbaserte masterprogram. For enkelte ordinære masterprogram er det krav om snitt på minst C for opptak. Dette fremgår i studieplan, og gjelder følgende studieprogram:

 

Et C-krav vil si at du må ha minst 25 karakterpoeng, altså ha et snitt på C/D eller bedre. (Andre poeng teller ikke med for oppfyllelse av C-kravet).