Resultat og publisering av opptak

Når og hvordan resultatene i lokalt opptak publiseres


Dato for publisering

Resultat av opptak publiseres i et stort tidligopptak innen 24. mai, der alle får endelig eller betinget svar. 10. juli er det et justerende hovedopptak.

  • Master,- grunn-, videreutdanning og TRES, Forkurs, Realfagskurs og Y-vei
    24. mai sendes det ut tilbud til de beste kvalifiserte søkerne på studier med konkurranse, og til alle kvalifiserte søkere på studier helt uten konkurranse.  

    Siden flere søkerne avslutter utdanning i løpet av våren vil endelig rangering foreligge 10. juli. Søkere som kvalifiserer seg i løpet av våren blir foreløpig rangert og deltar i mai-opptaket, betinget av at de ettersender resultater innen 1. juli.

Du må svare på tilbud/ventelisteplassering innen frist

Får du tilbud eller ventelisteplassering får du også oppgitt en svarfrist i tilbudsbrevet. Du må innen fristen går ut svare på tilbud/ventelisteplassering. Svarer du ikke innen frist vil du miste tilbudet/ventelisteplasseringen.

Ditt svar registrerer du i SøknadsWeb (https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hsn)

Du finner mer informasjon om ventelister på våre nettsider.


Avslutter du utdanning?

Selv om du ennå ikke har avsluttet kvalifiserende utdanning får du svar på din søknad i mai-opptaket. Du blir rangert på bakgrunn av resultater fullført til og med foregående høstsemester. Står du på venteliste etter mai-opptaket vil din poengsum bli justert i juli-opptaket på resultatene av fullført utdanning. Det samme vil gjelde for søkere som avslutter utdanning som vil gi tilleggspoeng, står du på venteliste justerer vi poengsummen din i juli-opptaket.

Merk at for søkere til TRES, y-vei og forkurs så er det resultatene til og med høstsemesteret som er gjeldende for de som fullfører utdanning i løpet av våren. Her vil ikke rangeringen bli justert for søkere som avslutter sin utdanning.

Får du betinget tilbud har du frist frem til den 1. juli til å dokumentere betingelsen som er oppgitt i eposten du mottar med resultat av opptaket.