Dokumentasjon

Når du søker om opptak til studier ved Universitetet i Sørøst-Norge er du selv ansvarlig for at vi mottar tilstrekkelig og riktig dokumentasjon i tide.


Generelt: 

Søknad om opptak til master- og videreutdanninger

 • Høyere utdanning skal dokumenteres med vitnemål for fullført utdanning eller karakterutskrift, utstedt av studiestedet.
 • Ved opptak til studier hvor opptakskravet krever en fullført grad eller fordypning, skal vitnemålet vise oppnådd grad og gjerne hva som er fordypningen. Dette gjelder spesielt hvis du har mer enn 180 studiepoeng.
 • Hvis du avslutter utdanning i vårsemesteret, skal du laste opp dokumentasjon for emnene du har bestått fram til og med høstsemesteret, samt tidligere fullført og bestått høyere utdanning.
 • Har du fått innpasset emner på ditt vitnemål skal også dokumentasjon på dette lastes opp på USN Søknadsweb.
 • Du trenger kun å laste opp praksis dersom det er en del av opptakskravet.
 • For studier med krav til praksis kan det gis poeng for relevant praksis utover minstekravet for opptak. Vi anbefaler derfor å laste opp all relevant yrkespraksis når du søker på slike studier.
 • Praksis skal dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver, ligningskontor eller annen offentlig myndighet. Attesten må opplyse om startdato, sluttdato og stillingsprosent eller timeantall, samt yrkestittel. For studier som krever relevant praksis må arbeidsoppgaver være beskrevet i attesten.
 • Du trenger ikke laste opp dokumentasjon fra Vitnemålsportalen (unntaket er dersom du har utdanningen din fra BI). Vi trenger ofte mer informasjon enn dette dokumentet gir. Det er derfor bedre om du laster opp vitnemålet ditt eller godkjenner at vi kan innhente ekstern dokumentasjon selv.

 

Søknad om opptak til forkurs, realfagskurs, tre-semester og Y-veien

 • Du som har søkt Y-vei skal laste opp vitnemål eller kompetansebevis fra fullført og bestått yrkesfaglig videregående skole. Du må også laste opp dokumentasjon på bestått fagbrev. Dersom du ikke har tatt fagbrevet ennå må du laste opp lærekontrakten din.
 • Du som har søkt Tresemesterordningen eller Realfagskurs skal laste opp dokumentasjon fra videregående skole som viser at du har generell studiekompetanse. Dersom du fullfører utdanningen din til sommeren må du laste opp dokumentasjon på VG1 og VG2 og halvårsvurdering/kompetansebevis/terminkarakterutskrift med karakterene du fikk til jul for VG3. Du kan også få tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller militærtjeneste. Du må i så fall laste opp dokumentasjon på dette.
 • Du som har søkt forkurs må laste opp dokumentasjon fra videregående skole. Hvis du dokumenterer bestått fagbrev/svennebrev kan du få 3 tilleggspoeng.

  Avsluttende fag/emner skal dokumenteres med et kompetansebevis. Utskrift av eksamensprotokoll, skjermdump o.l. godtas ikke.

Oppgi alltid søkernummeret ditt ved henvendelser til opptak.

Frister for opplasting av dokumentasjon oppgis når du søker. Det kan være forskjellige frister for Samordna opptak og lokalt opptak.

Det er ikke lenger krav til attesterte kopier ("rett kopi") ved innsending av dokumentasjon, derfor godkjennes også elektronisk innsending.

Det er egne rutiner for innsending av sensitive personopplysninger.