Slik søker du studier innen ingeniørfag

Det finnes mange innganger til å bli ingeniør. Pass på at du søker det studietilbudet som passer dine kvalifikasjoner.

Har du yrkesfag og fagbrev?

Dersom du har relevant yrkesfaglig videregående skole og fagbrev, kan du søke Y-vei.

Har du yrkesfaglig videregående?

Du som har toårig yrkesfaglig videregående skole, men ikke har tatt fagbrev, kan søke fullt forkurs.

Har du generell studiekompetanse?

Dersom du har generell studiekompetanse, men mangler ekstra matte og fysikk, er det realfagskurs eller tresemesterordning som er riktig for deg. Realfagskurs gir deg matten og fysikken du trenger for å søke bachelor neste år, mens tresemesterordningen lar deg begynne i juni og ta matten og fysikken ved siden av vanlig bachelor i ingeniørfag.

Har du generell studiekompetanse med ekstra fysikk og matte, eller forkurs?

Du som har generell studiekompetanse med matematikk R1 og R2 og fysikk 1, bestått forkurs, eller bestått toårig teknisk fagskole etter rammeplan fra 1998/99, skal søke bachelorstudiet gjennom Samordna opptak.