Slik søker du studier innen ingeniørfag

Det finnes mange innganger til å bli ingeniør. Pass på at du søker det studietilbudet som passer dine kvalifikasjoner.

Du er selv ansvarlig for at vi mottar tilstrekkelig og riktig dokumentasjon innen fristen som ble oppgitt da du søkte. Dokumentene dine må være i PDF- eller JPG-format. De trenger ikke være attesterte ("rett kopi").
Avsluttende fag/emner skal dokumenteres med et kompetansebevis. Utskrift av eksamensprotokoll, skjermdump o.l. godtas ikke.
 
  • Du som søker Y-vei skal laste opp vitnemål eller kompetansebevis fra fullført og bestått yrkesfaglig videregående skole. Du må også laste opp dokumentasjon på bestått fagbrev. Dersom du ikke har tatt fagbrevet ennå må du laste opp lærekontrakten din.
  • Du som søker realfagskurs eller tresemesterordning skal laste opp dokumentasjon fra videregående skole som viser at du har generell studiekompetanse. Dersom du fullfører utdanningen din til sommeren må du laste opp dokumentasjon på VG1 og VG2 og halvårsvurdering/kompetansebevis/terminkarakterutskrift med karakterene du fikk til jul for VG3. Du kan også få tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller militærtjeneste, dersom du dokumenterer dette.
  • Du som søker forkurs må laste opp dokumentasjon fra videregående skole. Hvis du dokumenterer bestått fagbrev/svennebrev kan du få 3 tilleggspoeng.
  • Du som søker A-vei via Samordna opptak må dokumentere at du har generell studiekompetanse pluss ekstrakravene i matematikk og fysikk, eller annen utdanning som dekker opptakskravene.

Dersom du laster opp dokumenter via mobiltelefon:

Får du ikke lastet opp, må du sjekke at du har fylt ut all obligatorisk informasjon. Har du ikke gjort det, vil ikke opplastingsknappen fungere. Du får dessverre ingen feilmelding som varsler om dette, men sjekk om det er her det er blitt feil dersom opplastingsknappen ikke virker.

Sensitive personopplysninger

Sensitive personopplysninger er for eksempel opplysninger om helseforhold (legeerklæringer m.m.) eller om siktelse eller dom for straffbare handlinger. Dokumentasjon på sensitive personopplysninger skal ikke lastes opp i nettsøknaden din. Det er egne rutiner for hvordan du skal dokumentere sensitive personopplysninger.

Har du yrkesfag og fagbrev?

Dersom du har relevant yrkesfaglig videregående skole og fagbrev, kan du søke Y-vei.

Har du yrkesfaglig videregående?

Du som har toårig yrkesfaglig videregående skole, men ikke har tatt fagbrev, kan søke fullt forkurs.

Har du generell studiekompetanse?

Dersom du har generell studiekompetanse, men mangler ekstra matte og fysikk, er det realfagskurs eller tresemesterordning som er riktig for deg. Realfagskurs gir deg matten og fysikken du trenger for å søke bachelor neste år, mens tresemesterordningen lar deg begynne i juni og ta matten og fysikken ved siden av vanlig bachelor i ingeniørfag.

Har du generell studiekompetanse med ekstra fysikk og matte, eller forkurs?

Du som har generell studiekompetanse med matematikk R1 og R2 og fysikk 1, bestått forkurs, eller bestått toårig teknisk fagskole etter rammeplan fra 1998/99, skal søke bachelorstudiet gjennom Samordna opptak.