Betinget tilbud i lokalt opptak

Dersom du ikke er ferdig med utdanningen som kreves for at du skal være kvalifisert for opptak, vil du kunne få et betinget tilbud.


Et betinget tilbud er et foreløpig tilbud som gis på betingelse av at du fullfører utdanningen det er krav om i løpet av inneværende semester. Dersom du ikke fullfører utdanningen og dermed ikke oppfyller opptakskravene vil tilbudet om studieplass bli trukket tilbake.

Krav til dokumentasjon:

  • Forkurs/realfagskurs/Tres: All dokumentasjon fra videregående + halvårsvurdering fra høstsemesteret.                         
  • Masterstudier og videreutdanninger: Karakterutskrift til og med høstsemesteret før søking.
  • Industrimaster: karakterutskrift til og med høstsemesteret før søking, studieplan, relevante arbeidsattester, skjema for opptak, CV og et motivasjonsbrev for din søknad til studiet (på engelsk)

Poengberegning:

  1. Du konkurrerer med poengsum på resultatene oppnådd til og med høstsemesteret før søking.
  2. Karakterer som oppnås i det siste vårsemesteret vil bli tatt med i beregningen så snart karakterene er gjort tilgjengelige for oss.


Har du søkt på et studieprogram som krever karakter C eller bedre?
Søkere som avslutter utdanning i vårsemesteret og som ikke har C snitt ved utregning av vektet snitt på resultater til og med høstsemesteret før søking, kan bli kvalifisert i hovedopptaket.  Det betyr at du har mulighet til å oppfylle C-kravet når dine resultater fra vårsemesteret foreligger.

Søkere som får betinget tilbud må innen 1. juli dokumentere:
1. Fullført og bestått utdanning for å oppfylle opptakskravet
2. C-snitt (til de studieprogrammene hvor dette er et krav).

 

NB! Søke om utsatt frist for 2021 pga. COVID-19.

Dersom du er forhindret i å dokumentere oppfylt opptakskrav innen 1. juli pga. COVID-19, vennligst send epost til opptak@usn.no. Husk å oppgi søkernummer i eposten.