Reservert studieplass

Reservert studieplass er aktuelt for deg som av tungtveiende grunner som sykdom, fødsel eller innkalling til førstegangstjeneste ikke kan begynne på studiet du har kommet inn på. Du søker da om å få utsatt studieplassen din inntil to år fram i tid. Fristen for å søke reservert studieplass er tre uker etter at du fikk tilbud om opptak.

Oppsigelsestid på jobb, eller endret arbeidssituasjon som gjør at du ikke får studert likevel, er ikke grunnlag for å få reservert studieplass. Hvis du mistenker at dette kan bli tilfelle kan du søke om tidlig opptak, så får du avklart dette tidligere. Dersom du allerede fikk reservert studieplassen din i fjor, kan du ikke reservere denne på ny.

Slik søker du reservert studieplass

For å kunne søke reservert studieplass må du først takke ja til plassen du har fått tildelt. 

Dokumentasjon som støtter søknaden din kan være for eksempel:

  • innkalling til militærtjeneste
  • legeerklæring på sykdom eller graviditet

Her søker du om å reservere din studieplass

 

Du må søke på studiet på ny neste studieår for å få beholde studieplassen. Legg ved brev/e-post om reservert studieplass når du søker.

Dersom du har fått reservert studieplassen din i to år, har du den plassen kun om to år. Det vil si at dersom du ønsker å begynne på studiet etter ett år i stedet, kan du ikke bruke den reserverte studieplassen din. Da må du søke deg inn på studiet på vanlig måte.

Her kan du lese mer om reservert studieplass gjennom Samordna Opptak.

Slik søker du permisjon

Hvis du ikke kan fortsette dine studier, så har du mulighet til å søke om permisjon. Søknad om permisjon sendes formelt til Universitetet i Sørøst-Norge v/fakultetet som du tilhører.

Her søker du om permisjon (krever innlogging)