Venteliste i lokalt opptak

Dersom vi har flere kvalifiserte søkere enn vi gir ut tilbud, kommer de resterende søkerne på venteliste.


Vi gir som regel ut flere tilbud enn vi har plasser. Dette betyr at mange takker nei uten at det blitt tatt opp flere søkere fra ventelisten.

Du blir varslet dersom du får opptak. Det skjer ingen fortløpende oppdatering av ventelisten, men ventelisten blir automatisk oppdatert dersom vi sender ut eventuelle nye tilbud. Din ventelisteplassering blir synlig og oppdatert på SøknadsWeb, og vi vil ikke gi ut denne informasjonen via telefon eller e-post. 

Takke ja eller nei til ventelisten

Det er viktig at du forstår konsekvensen av å takke ja til venteliste dersom du har takket ja til et tilbud på lavere prioritet:

Får du tilbud på et studium du har stått på venteliste på, vil et eventuelt tilbud du har fra før falle bort, selv om du har takket ja til det. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.

Det er mulig å rykke ned på ventelisten. Dersom dette skjer, er det som regel fordi det har skjedd en feil i saksbehandlingen av en annen søker. Ved ny saksbehandling har denne søkeren gått forbi deg i køen. Ventelistene kan også endres hvis søker har sendt inn fullførte resultater før 1. juli, og de har fått en foreløpig poengsum i mai-opptaket i lokalt opptak (master, videreutdanninger, etc).

Supplering fra ventelister

Vi vil supplere fra ventelister der det ikke er tilstrekkelig antall ja-svar. Første supplering kjøres to dager etter svarfrist for ventelisteplassering. Deretter vil vi supplere etter behov og eventuelt etter justering av poengsum for søkere som avsluttet utdanning i vårsemesteret.

Vi vet at du som står på venteliste er veldig spent, men vi har ikke mer informasjon å gi utover det som står på denne siden. Du logger selv inn på nettsøknaden og sjekker eventuelle endringer.