Venteliste

På mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. I slike tilfeller vil søkerne som ikke fikk studieplass få tilbud om å stå på venteliste.


Hva er venteliste?

Når du ikke opp i konkurransen om studieplass, vil du automatisk få tilbud om å stå på venteliste til de studiene du er kvalifisert for. Hvilken plass du har på ventelista vil stå i svarbrevet ditt, og på nettsøknaden din. I Samordna opptak vil ventelistenummeret ditt endre seg fortløpende, men i lokalt opptak (Søknadsweb) vil nummeret bare bli oppdatert dersom vi sender ut eventuelle nye tilbud. Ventelistenummeret ditt må du følge med på selv, vi kan ikke sjekke det for deg.

Det er mulig å rykke ned på ventelista. Dersom dette skjer, er det som regel fordi vi har rettet opp feil i saksbehandlingen, og søkere som skulle hatt høyere poengsum i utgangspunktet har gått forbi deg på lista. I lokalt opptak (Søknadsweb) kan ventelistene endres mye fram til 1. juli, siden mange søkere ikke får endelig poengsum før det.

Ventelistene kan være veldig lange. Dersom du står lenger nede på ventelista enn vi har studieplasser på studiet du har søkt, er sjansen svært liten for at du vil kunne få plass.

Når tar vi opp flere fra ventelista?

Det er ikke sikkert vi fyller på fra ventelista i det hele tatt. Vi tar opp flere søkere i hovedopptaket enn vi har studieplasser, fordi vi vet at ikke alle som får tilbud om plass vil takke ja. Det betyr at vi ikke nødvendigvis må ta opp flere fra ventelista selv om det er søkere som takker nei til studieplass. Det er først når det blir et større frafall enn vi har regnet med at vi må hente inn flere fra ventelista.

Det tidligste vi fyller på fra ventelista er noen dager etter første svarfrist. Deretter vil vil fylle på etter behov. I utgangspunktet vil vi ikke ta opp flere fra ventelista utover ca en uke etter studiestart, og aldri etter 1. september.

Spesielt om ventelister i Samordna opptak

Står du på venteliste etter hovedopptaket, og har takket ja til et tilbud på lavere prioritet? Dersom du får nytt tilbud om studieplass innen utgangen av juli, vil plassen du har fått på lavere prioritet falle bort, selv om du har takket ja. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.

Dette gjelder kun i det første opptaket som kjøres etter hovedopptaket, innen utgangen av juli. Dersom du får nytt tilbud på et studium du står på venteliste på i løpet av august, vil du kunne velge mellom tilbudet du har takket ja til fra før og det nye tilbudet.

Spesielt om ventelister i lokalt opptak

Står du på venteliste etter hovedopptaket, og har takket ja til et tilbud på lavere prioritet? Dersom du får nytt tilbud om studieplass, vil plassen du har fått på lavere prioritet falle bort, selv om du har takket ja. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.