Venteliste

Dersom vi har flere kvalifiserte søkere enn vi gir ut tilbud, kommer de resterende søkerne på venteliste.


Vi gir som regel ut flere tilbud enn vi har plasser. Dette betyr at mange takker nei uten at det blitt tatt opp flere søkere fra ventelisten.

Du blir varslet dersom du får opptak. Det skjer ingen fortløpende oppdatering av ventelisten, men ventelisten blir automatisk oppdatert dersom vi sender ut eventuelle nye tilbud. Din ventelisteplassering blir synlig og oppdatert på nettsøknaden din, og vi vil ikke gi ut denne informasjonen via telefon eller e-post. 

Takke ja eller nei til ventelisten

Det er viktig at du forstår konsekvensen av å takke ja til venteliste dersom du har takket ja til et tilbud på lavere prioritet:

Får du tilbud på et studium du har stått på venteliste på, vil et eventuelt tilbud du har fra før falle bort, selv om du har takket ja til det. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.

Det er mulig å rykke ned på ventelisten. Dersom dette skjer, er det som regel fordi det har skjedd en feil i saksbehandlingen av en annen søker. Ved ny saksbehandling har denne søkeren gått forbi deg i køen. I lokalt opptak (Søknadsweb) kan ventelistene endres mye fram til 1. juli, siden mange søkere ikke får endelig poengsum før det.

Supplering fra ventelister

Vi vil supplere fra ventelister der det ikke er tilstrekkelig antall ja-svar. Første supplering kjøres noen dager etter første svarfrist. Deretter vil vi supplere etter behov.