Venteliste

Dersom du ikke har nådd opp i konkurransen om studieplass, vil du automatisk få tilbud om å stå på venteliste.


Hvordan virker ventelista?

Alle kvalifiserte søkere som ikke har fått plass, kommer på venteliste. Det er poengene dine som avgjør hvor langt opp på ventelista du kommer. Ventelistenummeret ditt vil stå både i svarbrevet ditt og i nettsøknaden.

Dersom du har søkt via Samordna opptak, vil ventelistenummeret ditt bli oppdatert automatisk hver gang det skjer en endring. Du kan selv følge med på plasseringen din inne på nettsøknaden.

Dersom du har søkt via lokalt opptak (Søknadsweb) får du et ventelistenummer når du får svar på søknaden din, men dette nummeret blir bare oppdatert hvis vi sender ut nye tilbud. Dette skjer som regel ved gitte tidspunkt. Du kan selv følge med på ventelistenummeret ditt inne på nettsøknaden. Ventelistene på lokalt opptak kan endre seg mye fram til 1. juli, siden mange søkere ikke får endelig poengsum før det.

I noen tilfeller kan det skje at man rykker nedover på ventelista. Dersom dette skjer, er det som regel fordi vi har rettet feil som har skjedd i saksbehandlingen av andre søkere. Dersom de får høyere poengsum, vil de få høyere ventelisteplassering, noe som igjen fører til at andre søkere blir dyttet nedover på lista.

Siden alle kvalifiserte søkere får tilbud om venteliste, kan ventelistene være veldig lange. Dersom du er nysgjerrig på sjansene dine til å få plass, kan du sjekke hvor mange studieplasser det er på studiet du har søkt. Dersom du står lenger nede på listen enn vi har plasser (for eksempel at du står på plass 32, men studiet har bare 20 plasser), er sjansen svært liten for at du kan få plass.

Når tar vi opp flere fra ventelista?

Det tidligste vi fyller på fra ventelista er noen dager etter første svarfrist. Deretter vil vil fylle på etter behov. I utgangspunktet vil vi ikke ta opp flere fra ventelista utover ca en uke etter studiestart, og aldri etter 1. september.

Det kan skje at vi ikke fyller på fra ventelista i det hele tatt. Vi har tatt høyde for at mange som får tilbud om plass vil takke nei, så det er bare dersom det er flere som takker nei enn vi har regnet med at vi må fylle på.

Dersom du står på venteliste og får tilbud om plass, vil du få nytt opptaksbrev. Du må logge inn på nettsøknaden din for å takke ja eller nei til plass.

Spesielt om ventelister i Samordna opptak

Står du på venteliste etter hovedopptaket, og har takket ja til et tilbud på lavere prioritet? Dersom du får nytt tilbud om studieplass på en høyere prioritet innen utgangen av juli, vil plassen du har fått på lavere prioritet falle bort, selv om du har takket ja. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.

Dette gjelder kun i det første opptaket som kjøres etter hovedopptaket, innen utgangen av juli. Dersom du får nytt tilbud på et studium du står på venteliste på i løpet av august, vil du kunne velge mellom tilbudet du har takket ja til fra før og det nye tilbudet.

Spesielt om ventelister i lokalt opptak

Står du på venteliste etter hovedopptaket, og har takket ja til et tilbud på lavere prioritet? Dersom du får nytt tilbud om studieplass, vil plassen du har fått på lavere prioritet falle bort, selv om du har takket ja. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.