Sommerskoler i Kina

HSN har avtale om sommerskole med tre universiteter i Kina, søknadsfrist er 5. mai!

En annerledes sommerferie? Benytt muligheten til å ta et sommerkurs i Kina:

HSN har et langvarig samarbeid med en rekke kinesiske universiteter og flere av dem tilbyr sommerkurs med ulikt innhold og lengde.

De fleste kursene er ikke studiepoenggivende, og er en lett introduksjon til kinesisk kultur og språk.

Noen av kursene har vært gratis (kurs, opphold), andre har noe egenbetaling. For alle kurs må studentene selv betale reise til og fra destinasjon, eventuelle forsikringer, vaksiner m.m. Andre kostnader er oppgitt under hvert enkelt kurs. Reiser og utflukter til f.eks Beijing eller Xi’an koster også ekstra for dem som ønsker å være med på disse.

Fra 2013 og til nå har 14 studenter vært på sommerkurs i Kina. Alle har gitt veldig gode tilbakemeldinger.

Følgende universiteter kan tilby sommerkurs:

China Three Gorges University (CTGU)

Studenter ved CTGU. Foto.

CTGU ligger i byen Yichang, ikke langt fra verdens største hydroelektriske dam, Three Gorges Dam.

De tilbyr et program fra 11.07-28.07.2017.

Det er satt av inntil 3 gratisplasser, noe som betyr at HSNs studenter for dekket bolig, noen måltider og programmet.

HSN har sendt flere studenter til CTGU i årenes løp, og studentene har vært veldig fornøyd med opplegget.

Dersom studenter ønsker å delta på tur til Beijing (29.07-01.08) koster dette ekstra.

Antall plasser: 3 plasser.

Se vedlagt informasjon om sommerkurset.

Wuhan University of Technology (WUT)

WUT ligger i byen Wuhan. Wuhan er en stor kinesisk by med ca 12 millioner innbyggere og ligger på begge sider av Yangtze-elven i Sentral-Kina. Byen har noen av Kinas beste universiteter. WUT er et stort universitet som scorer godt på nasjonale og internasjonale rankinger.

WUT tilbyr et program av to ukers varighet. De vil tilby det gratis til våre studenter i 2017 (det koster vanligvis 850 RMB, litt over NOK 1 000).

Bolig koster 40 RMB per dag (litt over 50 kroner).

I tillegg er det mulig å delta på utflukter til Wudang Mountain og til Beijing, men disse koster ekstra.

Antall plasser: 3 plasser for HSN studenter.

Se vedlegg for eksempel på program fra tidligere år. Det endelige programmet er ikke klart ennå.

Huazhong University of Technology (HUST)

Studenter ved HUST. Foto.

Wuhan er en stor kinesisk by med ca 12 millioner innbyggere og ligger på begge sider av Yangtze-elven i Sentral-Kina. Byen har noen av Kinas beste universiteter. HUST er ofte rangert som et av Kinas 10 beste universiteter. I 2017 er det tre studenter fra HSN som studerer kinesisk språk ved HUST. Du kan lese reisebrevet deres her.

Sommerkursene er av ulik varighet, fra 2 til 4 uker, med oppstart 26.06.2017. Kostnader vil avhenge litt av lengden som velges.

Bolig koster fra 70 RMB per dag (ca NOK 80).

I tillegg er det ofte utflukter til Beijing eller Xi’an. Disse koster ekstra.

Antall plasser: Ubegrenset

Det tar litt tid å søke om visum etc, derfor ber vi om at interesserte melder sin interesse senest 05.05.2017.

Kontakt espen.johansen@usn.no for mer informasjon om program eller for søknadsskjema for sommerkursene.

Du kan også kontakte Espen dersom du er interessert i andre studiemuligheter i Kina.