• Studier»
  • Studentintervjuer»
  • Helena har jobbet som sykepleier i over 30 år – nå videreutdanner hun seg for tredje gang

Helena har jobbet som sykepleier i over 30 år – nå videreutdanner hun seg for tredje gang

Sykepleier Helena Blom tar master ved USN innen sammensatte helsetilstander
Videreutdannes: Helena Blom jobber fulltid ved akuttsmerte-team på Bærum sykehus samtidig som hun videreutdanner seg innen sammensatte helsetilstander ved USN. (Foto: Stian Kristoffer Sande).

Til tross for lang erfaring er Helena Blom overbevist om at alle sykepleiere og helsearbeidere må ta videreutdanning for å kunne henge med i jobbene i fremtiden.


Hvorfor vil du jobbe med klinisk helsearbeid?

– For oss sykepleiere er klinisk helsearbeid mye av det vi gjør i jobben, og det er sjelden vi får inn pasienter som kun har én lidelse. Mennesker blir stadig eldre, og vi opereres mer og mer. Derfor har jeg et behov for å få økt kunnskap om hvordan vi kan se hele mennesket som kommer inn til oss, og ikke bare den enkelttilstanden jeg har som hovedfokus på min pleietilnærming.

Hva går jobben din ut på?

– De siste 15 årene har jeg jobbet som smertesykepleier og som anestesisykepleier. I dag jobber jeg i noe som heter akuttsmerte-team på Bærum sykehus. Jobben min er å oppdatere og skrive retningslinjer, hjelpe sykepleierkolleger med å forstå retningslinjene, øke kompetanse og kunnskapen om smertebehandling med fokus på akutte postoperative smerter. I tillegg driver jeg med en god del undervisning og oppfølging av pasienter med større smerteproblematikk.

Hvorfor valgte du studieretningen innen sammensatte helsetilstander ved USN?

– I jobben min opplever jeg at de nyutdannede som kommer inn til oss har med seg ny og oppdatert kunnskap som jeg gjerne vil imøtekomme. Det er veldig viktig at vi snakker samme språk på arbeidsplassen, så å stadig oppdatere egen kunnskap mener jeg er svært viktig. Jeg valgte masteren ved USN fordi jeg har gode erfaringer fra min videreutdanning innen smertebehandling, som jeg også tok ved universitetet.

Hvordan opplever du studietida?

– Å delta på samlingene har vært uvant, men veldig stimulerende. Jeg føler meg privilegert som får lov til å studere igjen. Lik meg selv har alle dem jeg leser med fulltidsjobber ved siden av. Jeg oppfatter at de fleste er her også fordi de har et ønske og behov for å fornye sine kunnskaper. Foreleserne synes jeg har vært veldig flinke, så det mest utfordrende har nok vært å se den røde tråden gjennom semesteret. I perioden vi jobbet med første eksamen begynte tråden derimot å bli veldig klar. Vi så endelig sammenhengen av alt stoffet vi hadde gjennomgått.

Hva er det beste med studiet ditt?

– Jeg synes det beste har vært at studiet er tverrprofesjonelt. Det gjør at vi får forståelse for hvordan andre faggrupper ser situasjoner fra sitt ståsted. Det er spennende å lære om hvordan vi tolker det samme forskjellig, og hvordan vi fokusere på ulike sider ved situasjonene. Dette gir økt kunnskap for hvorfor vi har de utfordringene vi har i helsetjenestene, og det kan vi bruke for å ivareta pasientgrupper med sammensatte lidelser.

Hvem vil du anbefale å studere sammensatte helsetilstander?

– Selv om ansatte i hjemmesykepleie og rehabilitering oftere jobber med å ivareta personer med sammensatte helsetilstander, vil jeg anbefale dette studiet for alle oss som jobber i spesialhelsetjenesten. Vi får inn mange pasienter med sammensatte tilstander, men vi har ikke dette fokuset like godt implementert som fagfelt ennå, og det er etter min mening viktig at vi får.

Hvile tips har du til kommende studenter innen fagfeltet?

– Studer emneplanen og prøv å tilegn deg så mye som mulig av informasjonen som finnes på nettsidene av studieinnholdet. Se på målene og vær bevisst dem helt fra start av. Og vær i forkant av forelesingene.

Navn: Helena Blom

Studiet du tar: Master i klinisk helsearbeid – Sammensatte helsetilstander. Har fra før videreutdanning innen smertebehandling og anestesi.