For studenter

Hvordan søker jeg stilling som læringsfasilitator? -Og hvorfor burde jeg gripe sjansen?

Søk stilling i OLA-ordningen  

Slik går du frem:

1. Velg ditt fakultet under, og fyll ut søknadsskjema:

Er du usikker på hvilket fakultet du skal søke på? Se oversikt over USNs fire fakultet.

2. Send inn utfylt søknadsskjema så raskt som mulig. Vi ønsker å ha alle læringsfasilitatorer klare i god tid før semesterstart!

3. Har du spørsmål om stillingen? Send en e-post til hei.ola@usn.no 

 

Her forteller erfarne læringsfasilitatorer om hvordan de jobber, og hva de selv får ut av arbeidet. 

 

Stillingen som læringsfasilitator

Som læringsfasilitator skal du lede OLA-grupper, legge til rette for en god læringskultur, fremme samarbeid, holde presentasjoner og håndtere og mestre IT-verktøy. Dette gjør du samtidig som du opparbeider deg egenskaper vil du også øke din egen faglige forståelse, bli bedre kjent med deg selv og øke din egen mestringsfølelse.

Jeg er nå førsteårsstudent og har vært så heldig å få lov å være en del av Ola ordningen da som student. Dette har gitt meg så utrolig mye, og jeg vil gjerne være en del av dette også mitt andre år som student.

Søker til LF-stillingen

Team spirit

I denne jobben vil du aldri stå alene, men være tilknyttet et stort nettverk med andre læringsfasilitatorer ved USN. Når du starter opp som ny læringsfasilitator blir du kurset i læringsfasilitering, får utdelt et OLA-kit med læringsressurser i tillegg til at får du tilgang til et OLA-canvasrom med utallige ressurser som du kan velge å bruke i dine OLA-møter med studentene. Du vil bli fulgt tett opp av din OLA-koordinator på fakultet gjennom semesteret, og jevnlig møte andre læringsfasilitatorer for å utveksle dine erfaringer og lære nye fasiliteringsverktøy. 

Ansvar og fleksibilitet

Ditt eget studie kommer først. OLA-møtene er et tilleggstilbud til undervisningen som du er med på å utvikle i løpet av semesteret. Du bestemmer en god del selv når og hvor mye du vil jobbe innenfor våre rammer, og det skal ikke gå på bekostning av dine egne studier.

Kan jeg bli læringsfasilitator?

Ja, men det er noen forutsetninger:

  • Tidsbruk og minstekrav. Du må selv ha tatt emnet du skal være læringsfasilitator i og beherske faget godt. Som læringsfasilitator forventes det at du jobber mellom 3-6 timer i uken og har faste ukentlige samlinger med dine studenter, samt at du deltar på obligatorisk opplæring.
  • Obligatorisk opplæring. Som ny læringsfasilitator er det obligatorisk for alle å delta på en 6 timers fysisk opplæring i læringsfasilitering (Kick-off). Deltakelse på dette kurset er en forutsetning for å motta arbeidsavtale fra oss. På dette kurset lærer du metoden du skal bruke når du holder ukentlige OLA-møter med dine studenter. Utover dette kurset foregår din videre opplæringen gjennom hele semesteret. Du vil raskt etter ansettelse få tilgang til OLA-canvasrommet vårt, og blir fulgt opp av OLA-ordningen gjennom semesteret. 
  • Sertifisering som læringsfasilitator. I tillegg til den obligatoriske opplæringen vil du ha mulighet til å opparbeide deg en sertifisering som læringsfasilitator. Som sertifisert læringsfasilitator vil du få mulighet til å lede større workshoper på USN, og kvalifisere deg til å søke stilling som OLA-koordinator på ditt fakultet. Dette gjør du ved å benytte deg av den utvidede delen av opplæringsressursen på Canvas.