Hvilke velferdsgoder har jeg som student ved USN?

Som student har du tilgang på en rekke velferdsgoder, og mer informasjon om dette finner du på studentsamskipnadens nettsider.