Hva er hybrid undervisning?

Mange studier og emner er preget av blandet læring (blended learning) som kombinerer ulike digitale verktøy og metoder, samt nett- og campusundervisning.

I en del studier vil du også oppleve at to ulike studentgrupper møter til samme undervisning på ulike måter:

  • nettstudenter (som er koblet opp via webkonferansesystemer).
  • campusstudenter (i salen).

Denne formen for undervisning kaller vi hybrid undervisning.

Dette kan gi studentene et rikere og mer variert læringsmiljø, som gir større muligheter for faglig samarbeid, erfaringsutveksling og sosialt felleskap.