Organisering av nettundervisning

Vi kan grovt skille mellom asynkron og synkron undervisning på nett.

Asynkrone forelesninger er opptak som legges ut på læringsplattformen Canvas, og kan sees når det passer deg:

  • Noen kurs er i hovedsak organisert med asynkron undervisning, og stor grad av selvstudium. Dette gir høy fleksibilitet, slik at du langt på vei kan bestemme selv når du vil studere. Læringsressurser som lydfiler, dokumenter, oppgaver og opptak av forelesninger er tilgjengelig i Canvas, og du kan benytte disse i eget tempo. I de fleste asynkrone kurs vil det være arbeidskrav som innebærer innleveringer til bestemte frister, for at du skal kunne melde deg opp til eksamen.


Synkrone forelesninger foregår primært i Zoom, med studenter tilstede i sanntid:

  • Ved USN er det mange studier med mye synkron undervisning og veiledning. Ved hjelp av moderne webkonferanse-systemer, i dag primært Zoom eller eventuelt Skype for business, kan undervisningen foregå i sanntid, med lyd og bilde. Dette gir både fleksibilitet og nærhet mellom studenter og faglærere, selv om dere fysisk sitter langt fra hverandre.
     
  • Teknologien åpner for tett dialog, diskusjon og samarbeid både mellom studentene og faglærer, og studentene seg imellom. Opplegget blir noe mindre fleksibelt tidsmessig, da dere må være pålogget til faste tider ukentlig. Men vi erfarer at dette gjør det enklere for studentene å få en bedre kontinuitet og fremdrift i studiene. Denne formen for nettstudier er særlig viktig i lærerutdanningene, og i andre studier der dialog og samarbeid med andre studenter er grunnleggende.

Mange av våre nettbaserte studietilbud benytter både asynkrone og synkrone undervisningsmetoder.

Ønsker du å kombinere deltidsstudier ved siden av jobb, er det spesielt viktig å lese studieomtalene godt for å finne ut hvordan ditt studium er organisert og tilrettelegge arbeidstiden i forhold til dette.

Hos oss kan du ta korte nettkurs på et halvt års varighet, til hele studieløp på 5 år. Et nettstudium er mer fleksibelt enn et vanlig studium, men det kreves studierutiner for å gjennomføre studiet på en denne måten.