Vurderings- og eksamensformer i nettbaserte studier

Vurderings- og eksamensformer i nettbaserte studier vil variere.

Informasjon om dette vil gis av faglærer og vil også være tilgjengelig i studie- og fagplaner. Les derfor denne nøye.

Følgende vurderings- og eksamensformer benyttes på nettbaserte studier:

  • Muntlig eksamen (både over nett via webkonferanse og ved frammøte på campus).
     
  • Skriftlig skoleeksamen (både digital eksamen og tradisjonell).
     
  • Skriftlig hjemmeeksamen.
     
  • Underveisvurdering / arbeidskrav.

Husk at som student er det ditt ansvar å melde deg opp til eksamen.

Du kan lese mer om vurderings og eksamensformer på Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet (eDU) sine nettsider