Demokratitid

Vi har fast demokratitid ved alle våre åtte campuser. Tiden er satt av slik at studenter med studentpolitiske verv kan delta i møtevirksomheten uten å miste forelesinger eller annen undervisningsaktivitet.

Demokratitiden er hver onsdag fra kl. 14 og ut dagen. I denne tiden skal det ikke legges undervisning.

Ønsker du å lese mer om studentpolitiske verv?