Utdanningsplan

Utdanningsplanen din viser hvilke emner du skal ta når. Du finner den i Studentweb. Du kan endre på den, men vi anbefaler at du gjør det sammen med studieveilederen din. 

Du må bekrefte utdanningsplanen din hvert semester. Det inngår som en del av semesterregistreringen i Studentweb.

Formelt er utdanningsplanen en avtale som er gjensidig forpliktende for studenten og universitetet. Planen inneholder bestemmelser om høyskolens forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor universitetet og medstudenter. Utdanningsplanen inneholder en generell og en spesiell del – del 1 og del 2. Den generelle delen inneholder bestemmelser om universitetets ansvar og forpliktelser overfor studen­ten, og studentens forpliktelser overfor universitetet og medstudenter. Den spesielle delen er en oversikt/plan over hvilke emner som inngår i ditt studium og hvilke semestre du skal ta disse emnene.