Er det mulig å reservere studieplassen min til neste år?

Du kan søke om reservert studieplass ved alvorlig sykdom, fødsel, innkalling til førstegangstjeneste eller andre tungtveiende grunner som gjør at du ikke kan begynne å studere nå.

Oppsigelsestid på jobb eller endret arbeidssituasjon er ikke grunnlag for å få reservert studieplass.

Mer informasjon om regler og hvordan du søker finner du på opptakssidene.