Hvordan får jeg karakterutskrift og vitnemål?

På denne siden finner du informasjon om hvor du finner karakterutskrift og vitnemål, både som nåværende eller tidligere student.

Vitnemål

Vitnemål for oppnådd grad gis automatisk når du har fullført utdanningen på normert tid. Alle vitnemål ved USN utstedes digitalt med digital signatur, men ved behov vil det også være mulig å få vitnemål på papir (for eksempel dersom det er krav ifm. med søknad om opptak til studier i utlandet). 

Merk at digitale vitnemål kun er gyldige i sin digitale form, og kan ikke skrives ut. Vitnemål og Diploma Supplement kan lastes ned som pdf-filer både fra Studentweb og fra Vitnemålsportalen.

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en offentlig tjeneste hvor du selv kan hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Du kan logge deg inn i Vitnemålsportalen via ID-porten.

Karakterutskrift

En karakterutskrift viser alle emner du har bestått ved USN. Trenger du en digital karakterutskrift kan du enkelt bestille den selv via Studentweb, også etter at du ikke lenger er student ved USN. Du kan også logge på Vitnemålsportalen og både se og dele resultatene dine derfra.

Merk at en karakterutskrift ikke viser emner som er innpasset fra andre institusjoner. Disse kommer kun med på selve vitnemålet.

Hvis du har behov for karakterutskrift på papir kan du kontakte servicetorget på din campus.

Nytt vitnemål

Hvis du har mistet et tidligere papirvitnemål, kan du fortsatt finne alle resultatene og kvalifikasjonen i Vitnemålsportalen. 

Ved behov for et nytt vitnemål må du kontakte fakultetet som har ansvar for utdanningen du har vitnemål fra – eventuelt sende e-post til postmottak@usn.no. Et eventuelt nytt vitnemål gjelder ved tap av vitnemål eller etter forbedring av karakterer.

Vitnemål for selvkomponert bachelor

Selvkomponerte vitnemål utstedes etter gitte regler beskrevet i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Vitnemål for selvkomponert bachelor vil også være tilgjengelig i Vitnemålsportalen.

Studenten kan søke om å få utstedt vitnemål for et selvkomponert studieløp (.pdf). I graden skal det inngå fordypning av emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) i et fagområde som tilbys av universitetet, og emner eller emnegrupper av minst 30 studiepoengs omfang (breddeemner) innenfor beslektede emner til fordypningsenheten. Inntil 30 studiepoeng kan bestå av frittstående emner eller emner fra andre fagområder eller studieprogram. De resterende 40 studiepoengene, utover maksimalt tillatt omfang på frie emner, må tas enten innenfor fordypningsenheten eller breddeemnene. Fagmiljøet innenfor fordypningsenheten vurderer om det er faglig forsvarlig å gi fritak fra kravet om gjennomføring av et selvstendig arbeid som omtalt i annet ledd.