For studenter: Hvordan bli læringsfasilitator i OLA?

Som læringsfasilitator utvikler du viktige ferdigheter i å lede samarbeid og utvikling. Du får en kompetanse som er ettertraktet i dagens arbeidsmarked. Vi snakker 21st century skills!


 

 

Her forteller erfarne læringsfasilitatorer om hvordan de jobber, og hva de selv får ut av arbeidet. 

Som læringsfasilitator skal du lede OLA-grupper, legge til rette for en god læringskultur, fremme samarbeid, holde presentasjoner og håndtere og mestre IT-verktøy. Dette gjør du samtidig som du opparbeider deg egenskaper vil du også øke din egen faglige forståelse, bli bedre kjent med deg selv og øke din egen mestringsfølelse.

 

Jeg er nå førsteårsstudent og har vært så heldig å få lov å være en del av Ola ordningen da som student. Dette har gitt meg så utrolig mye, og jeg vil gjerne være en del av dette også mitt andre år som student.

Søker til LF-stillingen 

Slik søker du stilling

Klikk på knappen under, finn ditt campus og emne du ønsker å være læringsfasilitator i. Det er ikke alle emner som har OLA. Lykke til! 

Søk her på stilling som læringsfasilitator innen 1. desember

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du kontakte din OLA-koordinator for mer informasjon:

 

Team spirit

Du vil aldri stå alene, men være tilknyttet et stort nettverk av andre læringsfasilitatorer ved USN. Du får tilgang til en utviklingsplattform med utallige ressurser du kan bruke i dine samlinger med studenter. I tillegg møtes læringsfasilitatorene jevnlig for å utveksle erfaringer og lære nye fasiliteringsverktøy.

Ansvar og fleksibilitet

Ditt eget studie kommer først. OLA-møtene er et tilleggstilbud til undervisningen som du er med på å utvikle i løpet av semesteret. Du bestemmer selv når og hvor mye du vil jobbe, og det skal ikke gå på bekostning av dine egne studier.

Kan jeg bli læringsfasilitator?

Ja, men det er noen forutsetninger:

  • Tidsbruk og minstekrav. Du må selv ha tatt emnet du skal være læringsfasilitator i, og ha oppnådd karakteren C eller bedre (noen steder er karakterkrav høyere, men det er verdt å sende inn en søknad). Som læringsfasilitator forventes det at du jobber mellom 3-6 timer i uken og har faste ukentlige samlinger med dine studenter, samt at du deltar på obligatorisk opplæring.
  • Obligatorisk opplæring. Opplæringen foregår gjennom hele semesteret. Du vil raskt etter ansettelse få tilgang til opplæringsressursen i Canvas og bli invitert til et 2-dagers opplæringskurs. Her møter du andre nye læringsfasilitatorer, og sammen vil dere bli kjent med jobben og legge grunnlag for videre samarbeid igjennom semesteret. Utover i semesteret vil du også ha mulighet til å delta på månedlige samlinger der dere utveksler erfaringer og lærer nye verktøy.
  • Sertifisering som læringsfasilitator. I tillegg til den obligatoriske opplæringen vil du ha mulighet til å opparbeide deg en sertifisering som læringsfasilitator. Som sertifisert læringsfasilitator vil du få mulighet til å lede større workshoper på USN, og kvalifisere deg til OLA-koordinator på ditt fakultet. Dette gjør du ved å benytte deg av den utvidede delen av opplæringsressursen på Canvas.