OLA-emner

Disse emnene er tilgjengelige i OLA-ordningen.

Fakultetet for helse og sosialfag

Kontakt: hei.ola@usn.no

VÅR

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Drammen Bachelor i sykepleie NATVIT1B Sykdomslære og farmakologi 1 Katrine Hordvik Wilhelmsen
  Master i avansert klinisk allmennsykepleie MAKS600  Helhetlig kartlegging, vurdering og behandling Linn Hege Førsund
  Bachelor i radiografi RAD2CT  CT og optimalisering Silje Hvaale
Kongsberg Bachelor i optometri OPTO1014  Grunnleggende optometri Gro Horgen Vikesdal
  Bachelor i optometri OOBI1010  Okulær anatomi og fysiologi 1 Gro Horgen Vikesdal
  Bachelor i optometri OBST2015 Biostatistikk Gro Horgen Vikesdal
  Bachelor i optometri OBIN2012  Binokulært syn Gro Horgen Vikesdal

Høst

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Kongsberg Bachelor i optometri OBIO1012 Generell anatomi, fysiologi og biokjemi Elise Dees Krekling
  Bachelor i optometri ROMF1013 Matematikk og fysikk Elise Dees Krekling
  Bachelor i optometri OUSM2019 Undersøkelsesmetoder 1 Elise Dees Krekling
  Bachelor i optometri OBST2015  Biostatistikk  Elise Dees Krekling
  Bachelor i arkitektonisk lysdesign LYSOPT116 Optikk Randi Mork/ Are Røysamb
Vestfold Bachelor i sykepleie SPLVIT1 Sykepleievitenskap 1 Michelle Schubert Amundsen
Drammen Bachelor i sykepleie NATVIT1 Anatomi/fysiologi/biokjemi/mikrobiologi  Katrine Hordvik Wilhelmsen
  Bachelor i sykepleie SYKFAR2 Sykdomslære og farmakologi Katrine Hordvik Wilhelmsen
  Master i avansert klinisk allmennsykepleie MAKS600 Helhetlig kartlegging, vurdering og behandling Linn Hege Førsund
  Bachelor i radiografi RAD1RTG Radiografi og grunnleggende strålefysikk Silje Hvaale

Fakultetet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap

Kontakt: hei.ola@usn.no

Vår

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Porsgrunn Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA2  Matematikk, emne 2  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10  MG2NO2 Norsk, emne 2
  Barnehagelærerutdanningen BLBUL1 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2  
Vestfold
  Grunnskolelærerutdanning 5-10
MG2MA2 Matematikk, emne 2  
  Barnehagelærerutdanningen
  BLBUL1
Barns utvikling, lek og læring del 1  
  Bachelor i idrett  IDR103 Anatomi, fysiologi og treningslære  
Drammen Master in Human Rights and Multiculturalism
  MHRMC700 
Epistemologies, Research methods and interdisciplinary research in Human Rights  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA2  Matematikk, emne 2  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2NO1  Norsk, emne 1  
  Barnehagelærerutdanningen BLBUL1 Barns utvikling, lek og læring del 1  
Notodden Barnehagelærerutdanningen BLBUL1  Barns utvikling, lek og læring del 1   
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA2 Matematikk, emne 2  
Idrett, trening og ledelse ITL1004  Vitenskap, metode og treningslære  
  Bachelor i språk og litteratur  2207 Norsk muntlig  
  Bachelor i språk og litteratur  2208 Norsk skriftlig  
  Bachelor i språk og litteratur  ENG103C British and Common Wealth Studies  
  Bachelor i språk og litteratur  ENG104C  English Grammar and Usage  
Rauland Bachelor i folkekunst FM1TS1  Tradisjon, samfunn og identitet  
  Bachelor i folkemusikk FM1MUS  Musikkteori og hørelære  
  Bachelor i folkekunst FKUN1FFK Form, funksjon og konstruksjon  

Høst

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Porsgrunn Barnehagelærerutdanningen BLBUL1 Barns utvikling, lek og læring, del 1   
  Grunnskolelærerutdanning 1-7 MG1MA1 Matematikk, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 1-7 MG1MA2 Matematikk, emne 2  
  Grunnskolelærerutdanning 1-7 MG1PE1 Pedagogikk og elevkunnskap emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2PE1 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA1 Matematikk, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA2 Matematikk, emne 2  
Vestfold Bachelor i språk og litteratur  NOR101 Litteratur før 1900  
  Bachelor i språk og litteratur  NOR102 Grammatikk og retorikk  
  Bachelor i språk og litteratur  NOR103 Litteratur etter 1900  
  Bachelor i språk og litteratur ENG101C Written and Oral Communication  
  Bachelor i språk og litteratur ENG102C Sounds and Accents of English  
  Bachelor i språk og litteratur ENG105C American Studies  
  Bachelor i språk og litteratur ENG104C Grammar and usage  
  Grunnskolelærerutdanning 1-7  MG1MA1 Matematikk, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA2 Matematikk, emne 2  
  Barnehagelærerutdanningen BLBUL1 Barns utvikling, lek og læring, del 1    
Idrett, trening og ledelse ITL1002 Anatomi, biomekanikk og bevegelsesanalyse  
  Bachelor i språk og litteratur ENG102C Sounds and Accents of English  
  Bachelor i språk og litteratur
  ENG105C
American Studies  
  Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter 2207 Norsk språk og samfunnskunnskap skriftlig  
  Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter 2208 Norsk muntlig  
Drammen Master in Human Rights and Multiculturalism MHRMC610 International human rights protection and the role of international institutions, mechanisms and relations (Previously MHRMC601)  
  Master in Human Rights and Multiculturalism MHRMC620 Theories of culture and multiculturalisms (Parts of this course was previously a part of MHRMC600)  
  Barnehagelærerutdanningen BLBUL1 Barns utvikling, lek og læring, del 1   
  Grunnskolelærerutdanning 1-7 MG1NO1 Norsk, emne1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2PE1 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA1 Matematikk, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2NO1 Norsk, emne 1  
Notodden Barnehagelærerutdanningen BLBUL1 Barns utvikling, lek og læring, del 1  
  Bachelor i spesialpedagogikk ISPED101 Inkluderende spesialpedagogikk med vekt på funksjonshemming og samfunn  
  Bachelor i kunst og design  DMD101 Grafisk design og illustration  
  Bachleor i kunst og design  DMD102 Foto og digital bildebehandling  
  Bachleor i kunst og design  VK101 Tegning  
  Bachelor i kunst og design VK102 Foto og digital bildebehandling  
  Bachelor i kunst og design HD101 Håndverk, natur, kultur  
  Bachelor i kunst og design HD102 Håndverk og design 1  
Rauland Bachelor i folkemusikk FM1MUS Musikkteori og hørelære  
  Bachelor i folkemusikk FM1TRS Norske folkemusikktradisjoner, repertoar, sjangre og typer  
  Bachelor i folkekunst FKUN1MRT (metall) Folkekunst metall  
  Bachelor i folkekunst FKUN1MRT (tre) Folkekunst tre  
  Bachelor i folkekunst FKUN1MRT (tekstil) Folkekunst tekstil  
  Bachelor i folkedans FM1Dans Dans  

Fakultetet for teknologi, naturvitenskap og miljø

Kontakt: hei.ola@usn.no

Vår

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Porsgrunn Bachelor i ingeniør - konstruksjon og buyggdesign (TRES) PB1040  BIM Lars Erik Øi
  Bachelor i ingeniør - informatikk og automatisering (A-vei) PB1150P  Objektorientert programmering og databaser Lars Erik Øi
Bachelor i natur og miljøforvaltning 4006 Klima, energi og miljø Eldrid Guddal Mathisen

Høst

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Porsgrunn Bachelor i ingeniør - konstruksjon og byyggdesign (TRES) PB1040 BIM Lars Erik Øi
  Bachelor i ingeniør - konstruksjon og byyggdesign IB1010 Ingeniørrollen Lars Erik Øi
  Bachelor i ingeniør - informatikk og automatisering (A-vei) PB1150P  Objektorientert programmering og databaser Lars Erik Øi
Bachelor i natur og miljøforvaltning NM101 Geologi og landskap Eldrid Guddal Mathisen
  Bachelor i natur og miljøforvaltning NM102 Bærekraftsmålene i natur- og miljøforvaltning Eldrid Guddal Mathisen
  Bachelor i natur og miljøforvaltning NM103 Økologi og evolusjon Eldrid Guddal Mathisen

USN Handelshøyskolen

Kontakt: hei.ola@usn.no

Vår

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Vestfold Bachelor i økonomi og ledelse ORL1000 Organisering og ledelse
  Bachelor i historie HI-OVN1100  Oversiktsemne nyere historie James Godbolt
  Bachelor i sosiologi SO-MET1100  Samfunnsvitenskapelig metode Rune Åkvik Nilsen
Drammen Bachelor i økonomi og ledelse STA1000  Statistikk for økonomer Birger Opstad
  Bachelor (fellesemne) SAM2000  Samfunnsvitenskapelig metode Dag Einar Thorsen
Kongsberg Bachelor i økonomi og ledelse STA1000  Statistikk for økonomer Carl Åberg
  Bachelor i økonomi og ledelse BED1000  Bedriftsøkonomi Carl Åberg
  Bachelor i økonomi og ledelse FIN1000 Finansregnskap med analyse Carl Åberg
Ringerike Bachelor i økonomi og ledelse STA1000  Statistikk for økonomer Pia Gulbrandsøy
  Bachelor i økonomi og ledelse MAK2000  Makroøkonomi Pia Gulbrandsøy
  Bachelor i økonomi og ledelse
  MAS2000 
Markedsanalyse m/statistikk Pia Gulbrandsøy
  Bachelor i IT og informasjonssystemer PRG1100 Grunnleggende programmering 2
 
  Bachelor i IT og informasjonssystemer
DAT1000 Databaser 1
Bachelor i økonomi og ledelse BED1000 Bedriftsøkonomi Håkon Svendsen
 
  Bachelor i økonomi og ledelse
STA1000 Statistikk for økonomer
  Håkon Svendsen
  Bachelor i historie HI-OVN1100  Oversiktsemne nyere historie Nils Ivar Agøy
  Bachelor i historie MEL1200/4000  Mellomkrigstiden Nils Ivar Agøy
  Bachelor i IT og informasjonssystemer DAT1000  Databaser1 Tor Lønnestad

Høst

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Kongsberg Bachelor i økonomi og ledelse REG1000 Gr.leggende regnskap Carl Åberg
  Bachelor i økonomi og ledelse ETI1000 Etikk og samfunnsansvar Carl Åberg
  Bachelor i økonomi og ledelse INV2000 Finansiering og investering Carl Åberg
  Bachelor i økonomi og ledelse MAT1000 Matematikk for økonomer Carl Åberg
Vestfold Bachelor i historie HI-OVE1100 Oversiktsemne eldre historie James Godbolt
  Lektorutdanning i historie PROF1001 Profesjonsemne 1 Anita Wiklund Norli
  Bachelor i IT og informasjonssystemer DAT1000 Databaser 1 Geir Bjarvin
  Bachelor i økonomi og ledelse ETI1000 Etikk og samfunnsansvar Geir Bjarvin
  Bachelor i økonomi og ledelse MAR1000 Markedsføringsledelse Geir Bjarvin
  Bachelor i sosiologi SO-EXF1001 Examen Facultatum Rune Åkvik Nilsen
Bachelor i IT og informasjonssystemer PRG1000 Grunnleggende programering1 Tor Lønnestad
  Bachelor i IT og informasjonssystemer DAT1000 Databaser 1 Tor Lønnestad
  Bachelor i økonomi og ledelse MAT1000 Matematikk Håkon Svendsen
  Bachelor i økonomi og ledelse REG1000 Grunnleggende regnskap Håkon Svendsen
  Bachelor i historie HI-OVE1100 Oversiktsemne eldre historie Nils Ivar Agøy
  Bachelor i historie PAT1200 Patriotisme...Norge1750-1814 Nils Ivar Agøy
  Bachelor i historie PAI1200 Et land, to folk. Palestine og Israel fra ca. 18.50 til i dag Nils Ivar Agøy
Drammen Bachelor i økonomi og ledelse REG1000 Grunnleggende regnskap Birger Opstad
  Bachelor i økonomi og ledelse MAT1000 Matematikk for økonomer Birger Opstad
  Bachelor i statsvitenskap KOP100 Komparativ Politikk Dag Einar Thorsen
  Bachelor i statsvitenskap INP100 Internasjonal politikk Dag Einar Thorsen
  Bachelor i statsvitenskap FIL100 Filosofihistorie Dag Einar Thorsen
Ringerike Bachelor i økonomi og ledelse MAT1000 Matematikk for økonomer Pia Gulbrandsøy
  Bachelor i økonomi og ledelse MIK2000 Mikroøkonomi Pia Gulbrandsøy
  Bachelor i økonomi og ledelse MAR1000 Markedsføringsledelse Pia Gulbrandsøy
  Master i økonomi og ledelse MET4030 Research Methods Tonny Stenheim  
  Bachelor i IT og informasjonssystemer INF1000 Informasjonssystemer Karen Stendal?
  Bachelor i IT og informasjonssystemer WEB1100 Webutvikling og HCI Karen Stendal?
  Bachelor i IT og informasjonssystemer PRG1000 Grunnleggende programering Karen Stendal?