OLA-emner

Disse emnene er tilgjengelige i OLA-ordningen.


Fakultetet for helse og sosialfag

Kontakt: hei.ola@usn.no

VÅR

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Drammen Bachelor i sykepleie NATVIT1A  Anatomi/fysiologi/biokjemi/mikrobiologi (KONTEEKSAMEN) Katrine Hordvik Wilhelmsen
  Bachelor i sykepleie NATVIT1B  Sykdomslære og farmakologi 1 Katrine Hordvik Wilhelmsen
  Master i avansert klinisk allmennsykepleie MAKS600  Helhetlig kartlegging, vurdering og behandling Linn Hege Førsund
  Bachelor i radiografi RAD2CT  CT og optimalisering Silje Hvaale
Kongsberg Bachelor i optometri OPTO1014  Grunnleggende optometri Elise Dees Krekling
  Bachelor i optometri OOBI1010  Okulær anatomi og fysiologi 1 Elise Dees Krekling
  Bachelor i optometri OVIS2012 Visuell persepsjon Elise Dees Krekling
  Bachelor i optometri OBIN2012  Binokulært syn Elise Dees Krekling

Høst

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Kongsberg Bachelor i optometri OBIO1012 Generell anatomi, fysiologi og biokjemi Elise Dees Krekling
  Bachelor i optometri ROMF1013 Matematikk og fysikk Elise Dees Krekling
  Bachelor i optometri OUSM2019 Undersøkelsesmetoder 1 Elise Dees Krekling
  Bachelor i optometri OBST2015  Biostatistikk  Elise Dees Krekling
  Bachelor i arkitektonisk lysdesign LYSOPT116 Optikk Randi Mork/ Are Røysamb
Vestfold Bachelor i sykepleie SPLVIT1 Sykepleievitenskap 1 Michelle Schubert Amundsen
Drammen Bachelor i sykepleie NATVIT1 Anatomi/fysiologi/biokjemi/mikrobiologi  Katrine Hordvik Wilhelmsen
  Bachelor i sykepleie SYKFAR2 Sykdomslære og farmakologi Katrine Hordvik Wilhelmsen
  Master i avansert klinisk allmennsykepleie MAKS600 Helhetlig kartlegging, vurdering og behandling Linn Hege Førsund
  Bachelor i radiografi RAD1RTG Radiografi og grunnleggende strålefysikk Silje Hvaale

Fakultetet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap

Kontakt: hei.ola@usn.no

Vår

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Porsgrunn Grunnskolelærerutdanning 1-7 MG1MA1  Matematikk, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA2  Matematikk, emne 2  
  Grunnskolelærerutdanning 1-7  MG1PE2  Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10  MG2PE2  Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2  
  Barnehagelærerutdanningen BLBUL1  Barns utvikling, lek og læring del 1  
Drammen Master in Human Rights and Multiculturalism MHRMC700  Epistemologies, Research methods and interdisciplinary research in Human Rights  
  Grunnskolelærerutdanning 1-7 MG1MA1  Matematikk 1 Grunnskolelærerutdanningen 1-7  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA1  Matematikk 1 Grunnskolelærerutdanning 5-10  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2NO1  Norsk 1 Grunnskolelærerutdanning 5-10  
  Barnehagelærerutdanningen BLBUL1  Barns utvikling, lek og læring del 1 – 20 stp  
Notodden Barnehagelærerutdanningen BLBUL1  Barns utvikling, lek og læring del 1 - 20 stp  
Idrett, trening og ledelse ITL1004  Vitenskap, metode og treningslære  
  Bachelor i språk og litteratur  NOR114  Språket i endring og variasjon  
  Bachelor i språk og litteratur  NOR103  Litteratur etter 1900  
  Bachelor i språk og litteratur  ENG103C British and Common Wealth Studies  
  Bachelor i språk og litteratur  ENG104C  English Grammar and Usage  
Rauland Bachelor i folkekunst FM1TS1  Tradisjon, samfunn og identitet  
  Bachelor i folkemusikk FM1MUS  Musikkteori og hørelære  
  Bachelor i folkekunst FKUN1FFK Form, funksjon og konstruksjon  

Høst

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Porsgrunn Barnehagelærerutdanningen BLBUL1 Barns utvikling, lek og læring, del 1   
  Grunnskolelærerutdanning 1-7 MG1MA1 Matematikk, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 1-7 MG1MA2 Matematikk, emne 2  
  Grunnskolelærerutdanning 1-7 MG1PE1 Pedagogikk og elevkunnskap emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2PE1 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA1 Matematikk, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA2 Matematikk, emne 2  
Vestfold Bachelor i språk og litteratur  NOR101 Litteratur før 1900  
  Bachelor i språk og litteratur  NOR102 Grammatikk og retorikk  
  Bachelor i språk og litteratur  NOR103 Litteratur etter 1900  
  Bachelor i språk og litteratur ENG101C Written and Oral Communication  
  Bachelor i språk og litteratur ENG102C Sounds and Accents of English  
  Bachelor i språk og litteratur ENG105C American Studies  
  Bachelor i språk og litteratur ENG104C Grammar and usage  
  Grunnskolelærerutdanning 1-7  MG1MA1 Matematikk, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA2 Matematikk, emne 2  
  Barnehagelærerutdanningen BLBUL1 Barns utvikling, lek og læring, del 1    
Idrett, trening og ledelse ITL1002 Anatomi, biomekanikk og bevegelsesanalyse  
  Bachelor i språk og litteratur ENG102C Sounds and Accents of English  
  Bachelor i språk og litteratur
  ENG105C
American Studies  
  Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter 2207 Norsk språk og samfunnskunnskap skriftlig  
  Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter 2208 Norsk muntlig  
Drammen Master in Human Rights and Multiculturalism MHRMC610 International human rights protection and the role of international institutions, mechanisms and relations (Previously MHRMC601)  
  Master in Human Rights and Multiculturalism MHRMC620 Theories of culture and multiculturalisms (Parts of this course was previously a part of MHRMC600)  
  Barnehagelærerutdanningen BLBUL1 Barns utvikling, lek og læring, del 1   
  Grunnskolelærerutdanning 1-7 MG1NO1 Norsk, emne1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2PE1 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2MA1 Matematikk, emne 1  
  Grunnskolelærerutdanning 5-10 MG2NO1 Norsk, emne 1  
Notodden Barnehagelærerutdanningen BLBUL1 Barns utvikling, lek og læring, del 1  
  Bachelor i spesialpedagogikk ISPED101 Inkluderende spesialpedagogikk med vekt på funksjonshemming og samfunn  
  Bachelor i kunst og design  DMD101 Grafisk design og illustration  
  Bachleor i kunst og design  DMD102 Foto og digital bildebehandling  
  Bachleor i kunst og design  VK101 Tegning  
  Bachelor i kunst og design VK102 Foto og digital bildebehandling  
  Bachelor i kunst og design HD101 Håndverk, natur, kultur  
  Bachelor i kunst og design HD102 Håndverk og design 1  
Rauland Bachelor i folkemusikk FM1MUS Musikkteori og hørelære  
  Bachelor i folkemusikk FM1TRS Norske folkemusikktradisjoner, repertoar, sjangre og typer  
  Bachelor i folkekunst FKUN1MRT (metall) Folkekunst metall  
  Bachelor i folkekunst FKUN1MRT (tre) Folkekunst tre  
  Bachelor i folkekunst FKUN1MRT (tekstil) Folkekunst tekstil  
  Bachelor i folkedans FM1Dans Dans  

Fakultetet for teknologi, naturvitenskap og miljø

Kontakt: hei.ola@usn.no

Vår

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Porsgrunn Bachelor i ingeniør - konstruksjon og buyggdesign (TRES) PB1040  BIM Lars Erik Øi
  Bachelor i ingeniør - informatikk og automatisering (A-vei) PB1150P  Objektorientert programmering og databaser Lars Erik Øi
Bachelor i natur og miljøforvaltning 4006 Klima, energi og miljø Eldrid Guddal Mathisen

Høst

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Porsgrunn Bachelor i ingeniør - konstruksjon og byyggdesign (TRES) PB1040 BIM Lars Erik Øi
  Bachelor i ingeniør - konstruksjon og byyggdesign IB1010 Ingeniørrollen Lars Erik Øi
  Bachelor i ingeniør - informatikk og automatisering (A-vei) PB1150P  Objektorientert programmering og databaser Lars Erik Øi
Bachelor i natur og miljøforvaltning NM101 Geologi og landskap Eldrid Guddal Mathisen
  Bachelor i natur og miljøforvaltning NM102 Bærekraftsmålene i natur- og miljøforvaltning Eldrid Guddal Mathisen
  Bachelor i natur og miljøforvaltning NM103 Økologi og evolusjon Eldrid Guddal Mathisen

USN Handelshøyskolen

Kontakt: hei.ola@usn.no

Vår

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Vestfold Bachelor i IT og informasjonssystemer PRG1100  Grunnleggende programmering 2 Geir Bjarvin
  Bachelor i historie HI-OVN1100  Oversiktsemne nyere historie James Godbolt
  Bachelor i sosiologi SO-MET1100  Samfunnsvitenskapelig metode Rune Åkvik Nilsen
  Bachelor i IT og informasjonssystemer DAT1000  Databaser 1 Geir Bjarvin
  Bachelor i økonomi og ledelse BED1000  Grunnleggende bedriftsøkonomi Geir Bjarvin
  Lektorutdanning i historie PROF1001 Profesjonsfag lektor Anita Wiklund Norli
Drammen Bachelor i økonomi og ledelse STA1000  Statistikk for økonomer Birger Opstad
  Bachelor (fellesemne) SAM2000  Samfunnsvitenskapelig metode Dag Einar Thorsen
Kongsberg Bachelor i økonomi og ledelse STA1000  Statistikk for økonomer Carl Åberg
  Bachelor i økonomi og ledelse BED1000  Bedriftsøkonomi Carl Åberg
  Bachelor  (fellesemne) SAM2000  Samfunnsvitenskapelig metode Carl Åberg
Ringerike Bachelor i økonomi og ledelse STA1000  Statistikk for økonomer Pia Gulbrandsøy
  Bachelor i økonomi og ledelse MAK2000  Makroøkonomi Pia Gulbrandsøy
  Bachelor (fellesemne) SAM2000  Samfunnsvitenskapelig metode Pia Gulbrandsøy
  Bachelor i økonomi og ledelse MAS200  Markedsanalyse m/statistikk Pia Gulbrandsøy
Bachelor i økonomi og ledelse BED1000  Bedriftsøkonomi Håkon Svendsen
  Bachelor i historie HI-OVN1100  Oversiktsemne nyere historie Nils Ivar Agøy
  Bachelor i historie MEL1200/4000  Mellomkrigstiden Nils Ivar Agøy
  Bachelor i IT og informasjonssystemer DAT1000  Databaser1 Tor Lønnestad

Høst

Campus Studieprogram  Emnekode Emnenavn Programkoordinator
Kongsberg Bachelor i økonomi og ledelse REG1000 Gr.leggende regnskap Carl Åberg
  Bachelor i økonomi og ledelse ETI1000 Etikk og samfunnsansvar Carl Åberg
  Bachelor i økonomi og ledelse INV2000 Finansiering og investering Carl Åberg
  Bachelor i økonomi og ledelse MAT1000 Matematikk for økonomer Carl Åberg
Vestfold Bachelor i historie HI-OVE1100 Oversiktsemne eldre historie James Godbolt
  Lektorutdanning i historie PROF1001 Profesjonsemne 1 Anita Wiklund Norli
  Bachelor i IT og informasjonssystemer DAT1000 Databaser 1 Geir Bjarvin
  Bachelor i økonomi og ledelse ETI1000 Etikk og samfunnsansvar Geir Bjarvin
  Bachelor i økonomi og ledelse MAR1000 Markedsføringsledelse Geir Bjarvin
  Bachelor i sosiologi SO-EXF1001 Examen Facultatum Rune Åkvik Nilsen
Bachelor i IT og informasjonssystemer PRG1000 Grunnleggende programering1 Tor Lønnestad
  Bachelor i IT og informasjonssystemer DAT1000 Databaser 1 Tor Lønnestad
  Bachelor i økonomi og ledelse MAT1000 Matematikk Håkon Svendsen
  Bachelor i økonomi og ledelse REG1000 Grunnleggende regnskap Håkon Svendsen
  Bachelor i historie HI-OVE1100 Oversiktsemne eldre historie Nils Ivar Agøy
  Bachelor i historie PAT1200 Patriotisme...Norge1750-1814 Nils Ivar Agøy
  Bachelor i historie PAI1200 Et land, to folk. Palestine og Israel fra ca. 18.50 til i dag Nils Ivar Agøy
Drammen Bachelor i økonomi og ledelse REG1000 Grunnleggende regnskap Birger Opstad
  Bachelor i økonomi og ledelse MAT1000 Matematikk for økonomer Birger Opstad
  Bachelor i statsvitenskap KOP100 Komparativ Politikk Dag Einar Thorsen
  Bachelor i statsvitenskap INP100 Internasjonal politikk Dag Einar Thorsen
  Bachelor i statsvitenskap FIL100 Filosofihistorie Dag Einar Thorsen
Ringerike Bachelor i økonomi og ledelse MAT1000 Matematikk for økonomer Pia Gulbrandsøy
  Bachelor i økonomi og ledelse MIK2000 Mikroøkonomi Pia Gulbrandsøy
  Bachelor i økonomi og ledelse MAR1000 Markedsføringsledelse Pia Gulbrandsøy
  Master i økonomi og ledelse MET4030 Research Methods Tonny Stenheim  
  Bachelor i IT og informasjonssystemer INF1000 Informasjonssystemer Karen Stendal?
  Bachelor i IT og informasjonssystemer WEB1100 Webutvikling og HCI Karen Stendal?
  Bachelor i IT og informasjonssystemer PRG1000 Grunnleggende programering Karen Stendal?