en Meny close

Utdanning med lønn

Våre unike nærings- og industrimastere utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien og næringen vi utdanner for. Studentene studerer 50 prosent og jobber 50 prosent med lønn i en relevant bedrift. Vi samarbeider med over 200 spennende bedrifter!

9
Bø, Kongsberg, Porsgrunn, Ringerike, Vestfold
Industrimasterstudent Mathias Kartay

Start karrieren under studiene

Når du velger en nærings- eller industrimaster hos oss, får du verdifull jobberfaring mens du studerer. Du vil raskere se koblingen mellom teori og praksis. Det du lærer, kan du umiddelbart bruke i jobben.

Du utvikler kompetanse som gjør deg godt forberedt til arbeidslivet. Du får utforske ulike bransjer og felt du kan jobbe med. Jobberfaring er også en gyllen mulighet til å bygge nettverk i bransjen. Dette er nyttig når du skal søke jobb etter endt utdanning.

 

Lang erfaring med industrimaster

Vårt program i Systems Engineering har vunnet DIKU sin utdanningspris for høyere utdanning. Tidligere utdanningsminister Iselin Nybø sa at måten industrimasteren benytter relevante oppgaver fra arbeidslivet inn i utdanningen, bør være til inspirasjon for andre institusjoner.

Det er prisverdig at i mer enn ti år har industrimasteren i Systems Engineering bidratt til å knytte studenter, universitet og arbeidslivtett sammen om utdanningen av systemingeniører. Studentene har vist høy og vedvarende tilfredshet ved studiet, tallene på gjennomstrømming ligger betydelig høyere over det som er gjennomsnittet for slike masterprogram nasjonalt, og andelen av uteksaminerte kandidater som er sysselsatt i relevante ingeniørbedrifter er høy.

Utdrag fra Diku sin begrunnelse

 

Morten Melaaen mottar utdanningsprisen fra Iselin Nybø

Dekan Morten Melaaen og tidligere utdanningsminister Iselin Nybø

Våre næringsbachelorer

Noen av bachelorstudiene våre har tilbud om næringsbachelor. Det betyr at du tar tredje året over to år. Da jobber du 50 prosent med lønn i en av partnerbedriftene våre, og studerer 50 prosent samtidig. På denne måten får du relevant arbeidserfaring, nettverk og kunnskap som forbereder deg godt til yrket du skal ut i. 

Dette er en unik måte å bygge karrieren din på.

Økonomi og IT

– Kombinasjonen av studier og jobb gir merverdi til både bedrift og student, og skaper et sterkt fundament til deg som ingeniør.

Mathias Kartay, industrimasterstudent hos Technip FMC

Håkon sittende sammen med sjefen Kristoffer Karud, ser i en laptopå. Blurry bakgrunn i kontorlandskap.

Slik blir du partner

Er du arbeidsgiver og vil samarbeide med oss?

Nærings- eller industrimasterstudenten jobber som en fagperson og identifiserer seg med bedriften fra dag én. Slik får partnerbedriftene våre tilgang på nyeste kunnskap som kan bidra til innovasjon og nyskaping.

Ta kontakt med universitetets bedriftskontakter for å bli partner. Vi ser frem til å koble studenter og bedrifter for vinn-vinn-samarbeid.

Ta kontakt med oss 

 

Slik søker du

Velg mellom student og bedrift.

Jeg vil bli student Jeg representerer en bedrift
Søk om plass

Søknadsfristen for nærings- og industrimaster er 15. mars. Du søker via søknadsweb. Her laster du opp motivasjonsbrev og karakterutskrift. Du kan søke på to av programmene våre i prioritert rekkefølge

Still på intervju

Mellom 1. april og 5. mai kan kvalifiserte kandidater bli innkalt til intervju av en av samarbeidspartnerne

Motta tilbud

I midten av mai sender opptakskontoret tilbud om studieplass til deg som har fått jobbtilbud

Svar på tilbud

Du må takke ja eller nei til tilbudet innen syv virkedager. Dersom du ikke fikk jobbtilbud, kan du velge å stå på venteliste

Signer arbeidsavtale

Du må signere arbeidsavtale så snart som mulig etter at du har takket ja til jobbtilbudet

Suppleringsopptak

Fra 24. mai til 4. juni har vi suppleringsopptak for nye søkere og søkere på venteliste. Disse blir intervjuet i juni og mottar endelig avgjørelse innen 14. juli

Slik kommer du i gang

Kontakt bedriftskontakten til ønsket fagfelt eller studieprogram for å inngå avtale om å bli partner

Motta informasjon om søkerne

Bedriftskontaktene våre sender søkerlisten og informasjon om søkerne til dere i slutten av mars

Utvelgelse av kandidater

Dere intervjuer og tester søkerne.  I begynnelsen av mai sendes innstilling om ønskede kandidater i prioritert rekkefølge til bedriftskontakten 

Plassering

Studentene takker ja eller nei til studietilbudet og jobben. Hvis flere arbeidsgivere ønsker samme student, vil bedriftskontakten ta kontakt med alle involverte for dialog om plassering og best mulig match. Dette skal skje i løpet av mai

Avtaleinngåelse

Bedriften inngår arbeidsavtale med studenten om midlertidig ansettelse i halv stilling i tre år. Dette skal skje etter 25. mai

Suppleringsopptak

Fra 25. mai til 4. juni har vi suppleringsopptak for nye søkere og søkere på venteliste. Studentene takker endelig ja senest 14. juli

 

Noe du lurer på?

Ta kontakt med våre bedriftskontakter

Silja Merete Sverreson
Ansvarlig for Digitaliseringsledelse og Regnskap og revisjon
Vivil Hunding Strømme
Ansvarlig for Systems Engineering, Computer Science, Industrial IT and Automation, Electrical Power Engineering og Mikro- og nanosystemteknologi
Hilde Elisabeth Wedde
Ansvarlig for optometri og synsvitenskap
Jo Grønlund
Ansvarlig for Fotballtrener