Utvekslingsmuligheter for master i avansert klinisk allmennsykepleie

Studenter ved Master i Avansert Klinisk Allmennsykepleie har mulighet til å dra på utvekslingsopphold i utlandet i løpet av sin mastergrad.


Det er mulig å reise som en del av MAKS 650 for å ta praksis i utlandet. Ofte må studenter være fulltidsstudenter når de er i utlandet, men dette avhenger fra studiested til studiested, da får man i så fall 15 studiepoeng ekstra som tillegg til endelig karakterutskrift.

Studenter kan velge enten 3. semester (søknadsfrist 1.februar) eller 4.semester (søknadsfrist 15.september).

Det jobbes for å få på plass flere partnere i Europa, Asia, Afrika og Nord-Amerika.

Kontakt din programkoordinator for faglig støtte og kartlegging av faginnhold i utvekslingsoppholdet, samt Seksjon for internasjonalisering om du har spørsmål om utveksling. Husk å følge instruksjonene og fristene for å søke utveksling. Lykke til!

Praktisk info om utveksling