Utvekslingsmuligheter for master i avansert kliniskallmennsykepleie

Studenter har mulighet til å dra på utvekslingsopphold til Maastricht, McMaster, Åbo Akademi/Turku og Queen Margareth University.

Det er mulig å reise som en del av MAKS 650 for å ta praksis i utlandet. Ofte må studenter være fulltidsstudenter når de er i utlandet, men dette avhenger fra studiested til studiested, da får man i så fall 15 studiepoeng ekstra som tillegg til endelig karakterutskrift.

Studenter kan velge enten 3. semester (søknadsfrist 1.februar) eller 4.semester (søknadsfrist 15.september). 

Kontakt din programkoordinator for faglig støtte og kartlegging av faginnhold i utvekslingsoppholdet, samt Seksjon for internasjonalisering om du har spørsmål om utveksling. Husk å følge instruksjonene og fristene for å søke utveksling. Lykke til!

Praktisk info om utveksling