Augustana University

Augustana University ligger i Sioux Falls, South Dakota og har rundt 2000 studenter. Sioux Falls har rundt 180 000 innbyggere.


Avtaletype: Study Abroad
Land: USA
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

Antall plasser

Det er kun plassbegrensninger for sykepleie. For studenter fra andre fagretninger er det ingen begrensninger i antall som kan reise.

Det vil være 3-4 plasser for sykepleierstudenter hvert semester. 

NYHET vårutveksling: For aller første gang vil det vil være mulig for studenter å søke om utveksling til Augustana i 4.semester. Fristen for dette er 15.september! 
I all hovedsak er dette mulig for studenter fra campus Vestfold and Drammen.  

Høstutveksling gjelder kun for studenter fra campus Porsgrunn. Dette er fordi studieplanen ved campus Porsgrunn matcher opplegget på Augustana i det gjeldende semesteret. 

 

Opptakskrav

Det kreves gode engelskkkunnskaper, anbefalt er minimum karakter 4 i engelsk fra vgs, eller engelsktest. 

Kurskatalog

Gå inn på følgende nettsider for å se hva som tilbys:

Sykepleierstudenter

Lærerstudenter

Alle andre studenter kan velge fra de ulike majors

Du kan velge fag på tvers av fagkoder. Du skal velge fag som har kode som starter med tallene 2,3 eller 4.

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler skolepenger. Skolepengesatsen for studieåret 2018/2019 vil være ca 13 694 USD som er inkludert rabatt for våre studenter. Merk at skolepengesatsen er noe høy, mens bo og matutgifter blir subsidiert fra Augustana. 

Godkjenning av studiepoeng

15 credits godkjennes som 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

August-desember

Februar-mai

Bolig

Studenter fra USN bor på campus. Augustana subsidierer bolig og mat og dette vil derfor være gratis for studenter fra USN. Mer informasjon om bolig.

Visum

Alle studenter må ha visum for å studere i USA. Det er studentens eget ansvar å søke visum. 

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring som er gyldig hele studieperioden.

Bilderesultat for augustana college

Praktisk info om utveksling