California State University, Monterey Bay


Avtaletype: Study Abroad
Land: USA
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

calstate

Exchange og Study Abroad: Meget begrenset antall utvekslingsplasser, avhengig av gjensidig utveksling mellom institusjonene. Ubegrenset antall study abroad-plasser.

Fagområder: Økonomi- og ledelsesfag, jus/ledelse, reiseliv, IT/informasjonssystemer, statsvitenskap, visuell kommunikasjon, lærerutdanning, idrett/ernæring,

Opptakskrav: Karakterkrav: Karaktersnitt på minimum C

  • Språkkrav: Minimum 4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole (evt dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land kan telle positivt). Eventuelt kan du ta følgende språktest:

  • IELTS Flere testdatoer i løpet av semesteret. Score 79.

  • TOEFL  Flere testdatoer i løpet av semesteret. Score 6.5.

Skolepenger: USN-studenter på utveksling betaler ingen skolepenger. For USN-studenter som reiser på study abroad opphold er skolepengene for studieåret 2019/2020 USD 5 700 per semester.

Du må i tillegg kjøpe forsikringen til CSUMB på USD 500.

Godkjenning av studiepoeng: 15 units godkjennes som tilsvarende 30 studiepoeng ved USN. Normalt sett skal du ha 4 fag á 4 units hver.

Semesterinndeling: Semester 1: Medio august - medio desember Semester 2: Medio januar - medio mai

Bolig: Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. CSUMB tilbyr studentbolig som du selv skal søke om når du er tatt opp. Det lønner seg å være tidlig ute. Mer informasjon om boligalternativene finner du her: https://csumb.edu/housing/housing-options

Praktisk info om utveksling