Queensland University of Technology (QUT)

Queensland University of Technology i Brisbane er et stort universitet med rundt 40 000 studenter lokalisert sentralt i Brisbane. Rundt 9000 av disse studentene kommer fra andre land enn Australia. Hovedvekten ligger på tekniske og økonomisk-administrative fag og profesjonsutdanninger.


Avtaletype: Study Abroad
Land: Australia
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

   

Selma i Australia 
Klikk her for å lese reisebrev fra Australia!

Antall plasser

Study Abroad avtale der du betaler skolepenger. Ingen begrensning i antall plasser, utenom optometri (maks 4 plasser).

Godkjenning av Studiepoeng

48 credits tilsvarer 30 studiepoeng hos oss. Normalt sett skal du ha fylt opp semesteret ditt med 4 fag á 12 credits hver.

NB: Pass på semesterinndelingen: Semester 1 tilsvarer USN sitt vårsemester, Semester 2 tilsvarer USN sitt høstsemester. 

Opptakskrav

Karakterkrav: Ingen absolutte karakterkrav men det gjøres oppmerksom på at en del av studiene, spesielt innenfor helsefagretningene, er faglig krevende. Krav til inntak kan ellers variere fra fagområde til fagområde og vi anbefaler at du har C i snitt. 

Språkkrav: Minimum 3 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole (evt dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land kan telle positivt).

Skolepenger

Study abroad- studenter fra USN betaler skolepenger. Klikk her for å se en oversikt over skolepengene ved din institusjon.

Semesterinndeling

  • Semester 1: Ultimo februar - primo juni
  • Semester 2: Medio juli - ultimo november

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig når du er på utveksling.

Det tilbys ikke studentboliger via QUT, men det er mulig å reservere bolig gjennom boligkontoret ved universitetet.


Visum

Studenter som har skal studere i Australia i mer enn tre måneder må ha et studentvisum. Les mer om visum i Australia her.

Praktisk info om utveksling