Muligheter for delstudier i utlandet for Dataingeniør med spesialisering i Embedded Systems

Dataingeniørstudiet gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Det er tilrettelagt for utreise i 5. semester med mulighet for forlengelse til 6. semester. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med internasjonal seksjon for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Utvekslings- og study abroad-avtaler for dette studiet ser du av listen under. Vær oppmerksom på at dette er de avtaler som gjelder for ingeniørstudiene på bachelornivå generelt, ikke alle har fagtilbud innenfor absolutt alle spesialiseringer. Kontakt fagansvarlig for din spesialisering om du har spørsmål rundt hvilke fag du kan få godkjent inn i graden din!

Praktisk info om utveksling