Muligheter for delstudier i utlandet for Dataingeniør med spesialisering i Embedded Systems

Dataingeniørstudiet gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Det er mulighet for utreise i 5. semester. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Det er mulig for utenlandsstudier i 5. semester. 

Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med Seksjon for Internasjonalisering for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette  kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Utvekslings- og study abroad-avtaler for dette studiet ser du av listen under. Vær oppmerksom på at dette er de avtaler som gjelder for ingeniørstudiene på bachelornivå generelt, ikke alle har fagtilbud innenfor absolutt alle spesialiseringer. 

 

NB: For embedded systems er det er det ett obligaorisk fag i 5. semester, Datamaskinarkitektur og VHDL programmering. Det er viktig at dere finner fag som tilsammen tilsvarer 10 studiepoeng innen datamaskinarkitektur. Resterende fag er valgfrie, men må være relevant for graden du tar. 

Praktisk info om utveksling