Åbo Akademi

Åbo Akademi er i dag et mellomstort mangevitenskapelig og svenskspråklig universitet med 5.500 undergradsstudenter og 950 stipendiater. Det studerer 800 internasjonale studenter fra 70 land ved Åbo.


Avtaletype: Erasmus
Land: Finland
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

åbo

Antall plasser

To plasser per år.

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen.

Språkkrav: ingen (undervisning både på svensk eller engelsk). 

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen. 

Skolepenger og finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Søknadsfrister

Intern frist er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Semesterinndeling

  • Høstsemester: August-desember
  • Vårsemester: Januar-juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Det er mulig å leie studenthybler.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i Finland.

Forsikring og vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling