Åbo Akademi

Åbo Akademi er i dag et mellomstort mangevitenskapelig og svenskspråklig universitet med 5.500 undergradsstudenter og 950 stipendiater. Det studerer 800 internasjonale studenter fra 70 land ved Åbo.


Avtaletype: Erasmus
Land: Finland
Institusjonens hjemmeside: Åbo Akademi
Kurskatalog: Studiehandbok
Til inspirasjon:


åbo

Antall plasser

To plasser per år.

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen.

Språkkrav: ingen (undervisning både på svensk eller engelsk). 

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen. 

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend som for 2015 er på ca. 400 euro per måned.

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent.

Søknadsfrister

Intern frist er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Semesterinndeling

  • Høstsemester: August-desember
  • Vårsemester: Januar-juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Det er mulig å leie studenthybler.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i Finland.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. 

Praktisk info om utveksling