Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem (UJEP)

Utveksling for forming og kroppsøving


Avtaletype: Erasmus
Land: Tsjekkia
Institusjonens hjemmeside: UJEPs nettside
Kurskatalog: Kurskatalog

Fagretning: Kroppsøving

Antall plasser: 2 semesterplasser

Praktisk info om utveksling