Universitetet i Linköping

Universitetet i Linköping er et stort universitet med rundt 27 000 studenter, mange internasjonale, og mange gode utdanningsprogrammer.


Avtaletype: Erasmus
Land: Sverige
Institusjonens hjemmeside: Linöping University
Til inspirasjon:


LiU

Antall plasser

To Erasmus-plasser for Visuell kommunikasjon-studenter.

Erasmusutveksling for tradisjonskunst og formingsfag

Opptakskrav

Studenter på bachelornivå kan søke. Ingen absolutte karakterkrav. Portfolio skal medfølge søknaden til lærestedet for studenter i visuell kommunikasjon.

Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Svensk.

Søknadsfrister

Intern frist USN er:

  • 1.februar for kommende høstsemester
  • 15.september for kommende vårsemester

Frist for å søke til LIU er 15.oktober (for påfølgende vårsemester) og 15.april for påfølgende høstsemester.

Mer om søknadsprosessen her.

Skolepenger/finansiering

Semesterstudier ved Universitetet i Linköping kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend, reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS credits tilsvarer 30 ECTS (studiepoeng) ved USN.

Semesterinndeling

  • Semester 1: ultimo august - ultimo januar
  • Semester 2: ultimo januar - medio juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Universitetet i Linköping tilbyr studentbolig som kan søkes om online når du har fått opptak.

Visum

Studenter fra Norden trenger ikke visum for å studere i Sverige.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student må du ha forsikring. Vaksiner er ikke nødvendig.

Praktisk info om utveksling